• Úvod
 • Novinky
 • Novela zákona o dani z nemovitých věcí - změny pro rok 2024

Novela zákona o dani z nemovitých věcí - změny pro rok 2024

pozor.fwNovela zákona o dani z nemovitých věcí, která je součástí tzv. konsolidačního zákona, má dopad jak na jednotlivé poplatníky – majitele nemovitostí, tak na obce. Daň z nemovitých věcí (DzN) je v současné době jedinou daní, z které jde příjem přímo do rozpočtu jednotlivých obcí.

Sazby daně z nemovitých věcí se od 1. ledna 2024 zvyšují o ca 80 %. Zvýšení daně samozřejmě zasáhne všechny poplatníky. S některými změnami je spojena povinnost podat daňové přiznání na období roku 2024 (lhůta byla do 31. 1. 2024), u jiných změn tato povinnost nevzniká a finanční úřad vyměří daň tzv. z moci úřední.

I přesto, že je daň z nemovitých věcí jedinou daní, která jde přímo do rozpočtu obcí, tak jednotlivé obce zvýšení daně ve svém rozpočtu nepocítí. Financování měst a obcí v ČR je dáno tzv. Rozpočtovým určením daní (RUD) a v rámci dalších změn dojde k celkovému ponížení příjmu obcí ve výši ca 3-6 %.

Stát zvýší příjem obcím na straně výběru daně z nemovitých věcí, na druhé straně jim vezme jinde.  Pro obce je tato situace nekomfortní, protože stát „chytře“ u zvýšení této daně může poukazovat na obce (jediná přímá daň), přesto obce budou ve svém financování kráceny.

Níže jsou uvedeny některé ze zásadních změn.

 • Zvýšení daně se vztahuje i na místnosti v obytných domech a jednotkách pro bydlení využívaných k podnikání v oboru ubytování. Toto se týká i nebytového prostoru užívaného k ubytování. Poplatníkům, kteří v budově obytného domu poskytují v některých místnostech či bytech ubytování, vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024, ve kterém musí uvést zvýšení daně za místnosti využívané k podnikání v oboru ubytování.
 • Budovy pro rodinnou rekreaci se zdaňují podle zápisu v katastru nemovitostí. Majitelé budov sloužících pro rodinnou rekreaci nezapsaných v katastru nemovitostí a majitelé rodinných domů užívaných pro rodinnou rekreaci, by měli uvést do souladu v katastru nemovitostí skutečné užívání – pokud není v rodinném domě evidován obyvatel s trvalým pobytem, měl by být objekt zapsán v katastru nemovitostí jako objekt pro rodinnou rekreaci.
 • Zpevněné plochy pozemků se zdaňují na všech druzích pozemků, i když neslouží k podnikání - postačí, že je má podnikatel zařazeny do obchodního majetku podle zákona o daních z příjmů. V případě, že podnikatel vlastní pozemek (bez ohledu na jeho druh), jehož povrch je zpevněn, vzniká povinnost podat daňové přiznání.

Stát touto novelou dává obcím mj. další nástroje pro práci s daní z nemovitých věcí. Aktuálně je na celém území Rokytnice nad Jizerou platná vyhláška, která určuje tzv. místní koeficient ve výši „2,0“. Dále je platná vyhláška, která stanovuje koeficient podle počtu obyvatel u pozemků ve výši „1,4“ a „koeficient 1,5“ ve výši „1,5“ pro stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a stavby, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám.

Je nutné si uvědomit, že zvyšující se počet uživatelů území, a zároveň snižující se počet trvale žijících obyvatel, má za následek zvětšující se rozdíl mezi příjmy a výdaji města. Rozloha města a jeho infrastruktury je stále stejná (resp. se postupně rozšiřuje), ale počet uživatelů území neustále stoupá a stejně tak stoupají jejich nároky a standardy.

Vzhledem k tomu, jak je nastaveno financování obcí skrze RUD a ke skutečnosti, že je na území města ca 54 % nemovitostí určených pro bydlení bez trvale žijícího obyvatele (celkově je to 58 % všech nemovitostí ve městě), dojde pravděpodobně k dalším úpravám zákonných koeficientů skrze obecně závazné vyhlášky města.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz