• Úvod
 • Novinky
 • Podnikatelé, živnostníci! Věnujete pozornost svým odpadům? Pokud ne, hrozí Vám pokuta až jeden milion korun.

Podnikatelé, živnostníci! Věnujete pozornost svým odpadům? Pokud ne, hrozí Vám pokuta až jeden milion korun.

Podnikatelé pozor!

 • Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, máte povinnost mít o likvidaci odpadu z podnikání uzavřenou písemnou smlouvu, a to již před jejich vznikem.
 • Každý původce odpadu je povinen přednostně odpady třídit.
 • Za přestupek podle zákona o odpadech lze udělit pokutu až do výše 1 mil. Kč.
 • Podnikatel nesmí využívat systém zavedený obcí pro nakládání s odpady včetně tříděných odpadů bez uzavřené Smlouvy s obcí.
 • Kontrolními orgány jsou zejména obecní úřady, úřady s rozšířenou působnosti a Česká inspekce životního prostředí.

V Rokytnici nad Jizerou se stále častěji setkáváme s praxí, že podnikatelé využívají velkoobjemové nádoby na tříděný odpad bez uzavřené Smlouvy s městem a na systém nakládání s odpady nijak nepřispívají. Také si na tříděný odpad z podnikání beru zdarma pytle, které mají sloužit pouze občanům v rámci jejich domácnosti. Náklady na tříděný odpad tak hradí občané z rozpočtu města. V současné době má uzavřenou řádnou Smlouvu pouze několik subjektů. 

Jaké tedy mají výše uvedené osoby v Rokytnici nad Jizerou možnosti?

Směsný komunální odpad – podnikající osoby mohou uzavřít smlouvu s příslušnou svozovou firmou působící na území Rokytnice nad Jizerou (v současné době tyto služby nabízí EKO Jilemnicko s. r. o. nebo Severočeské komunální služby, s. r. o.). Svozová firma jim poskytne požadovanou nádobu a ve sjednaných intervalech odpad odváží.

Rovněž mohou uzavřít s Městem Rokytnice nad Jizerou Smlouvu o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství a následně kupovat pro odkládání směsného komunální odpadu označené plastové pytle. (Město podnikatelům svoz nádob v rámci svého systému nenabízí).

Kontrolním orgánům pak dokládají smlouvu a faktury od svozové firmy nebo smlouvu a pokladní doklady ze strany Města Rokytnice nad Jizerou.

Tříděný odpad – velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad umístěné v obci smí podnikající osoby využívat pouze, mají-li s městem Rokytnice nad Jizerou uzavřenou písemnou smlouvu. V opačném případě nejsou oprávněni tam tříděné odpady vhazovat!

V případě tříděných odpadů si podnikatelé rovněž mohou po uzavření Smlouvy o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství zakoupit označené plastové pytle na papír, směsný plast, pet-lahve a nápojový kartón dle platného ceníku.

UBYTOVATEL

 • Pokud se jedná o právnickou osobu nebo podnikatele(má na ubytovací činnost živnostenské oprávnění) – platí zde stejná pravidla popsaná pro právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání.
 • případě podnikatele – fyzické osoby s živnostenským listem, která např. k ubytovací činnosti používá část svého rodinného domu či pensionu, je třeba si uvědomit, že odpady vzniklé z podnikání nelze slučovat s odpady z domácnosti. Pokud odpady z podnikání vhazuje do stejné popelnice, jako z domácnosti, na jejichž likvidaci platí místní poplatek, činí tak v rozporu se zákonem. V případě kontroly pak není tato osoba schopná žádným dokladem prokázat, jak s odpady z podnikání nakládá.
 • Vzhledem k tomu, že velikost popelnice pro směsný komunální odpad je volena tak, aby pokrývala pouze odpady z domácnosti, je nutné mít na odpad z podnikání uzavřenou Smlouvu o zapojení
  do obecního systému odpadového hospodářství (pytle) nebo smlouvu se svozovou společností (druhá nádoba).
 • To samé platí v případě tříděných odpadů. Aby podnikatel prokázal, že odpad třídí, může využít možnosti uzavřít s Městem zmiňovanou Smlouvu o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství. Na tříděný odpad si následně může kupovat příslušné plastové pytle nebo vhazovat tříděné odpady do velkoobjemových kontejnerů.
 • V případě fyzických osob, které k ubytovací činnosti nemají živnostenské oprávnění a pronajímají nemovitost dle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, platí, že v rámci tohoto pronájmu neposkytují žádné doprovodné služby. To mimo jiné i znamená, že za osoby, které si část nemovitosti pronajaly, nezajišťují odstraňování odpadů. Měli by je ale poučit, kde si mohou pytle na odpad zakoupit nebo jim tento prodej zprostředkovat. V žádném případě jim nesmí umožnit odkládat odpady do popelnice pro jejich domácnost.

Možnost využití systému zavedeného obcí

V souladu se zákonem o odpadech nabízí město Rokytnice nad Jizerou místním právnickým osobám a fyzickým podnikajícím osobám možnost využít systém, který je na území města Rokytnice nad Jizerou zaveden.

Jedná se zejména o odpad tříděný (velkoobjemové kontejnery, pytle, sběrný dvůr), u směsného komunálního odpadu pouze o možnost zakoupení pytlů.

Postup:

 • S podnikatelem bude na základě jeho žádosti uzavřena „Smlouva o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství“. Žádosti o uzavření smlouvy je třeba podat u tajemnice městského úřadu Bc. Martiny Šubrtové, tel. 481 549 319, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Podnikatel uhradí finanční příspěvek na provoz tohoto systému ve výši:
 • 5.000 Kč / kalendářní rok – pokud se jedná o ubytovací zařízení většího charakteru (nad 40 lůžek) s vlastní restaurací (hotely, pensiony, horské chaty, samoobsluhy),
 • 2.000 Kč / kalendářní rok – pokud se jedná o ubytovací zařízení menšího charakteru bez vlastní restaurace (ubytovací kapacita 10 – 40 lůžek – pensiony) nebo samostatné restaurační zařízení.
 • 1.000 Kč / kalendářní rok, pokud se jedná o pultové provozovny (spotřební zboží, potraviny), ubytovací zařízení do 10 lůžek (rodinné domy), sezónní bufety, kiosky, apod.
 • V případě, že podnikatel využije pro svůj odpad výhradně pytle, platí pouze cenu skutečně odebraných pytlů dle ceníku pro podnikatele. Paušální částka se v tomto případě neplatí.
 • Výhody pro podnikatele:
 • Možnost odkládání tříděného odpadu na stanovištích určených pro tento odpad na celém území města Rokytnice nad Jizerou, do pytlů a ve sběrném dvoře.
 • Doklad o zákonném nakládání se tříděným odpadem pro kontrolní orgány – Česká inspekce životního prostředí, Městský úřad Jilemnice – odbor životního prostředí, Městský úřad Rokytnice nad Jizerou.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz