Zimní údržba komunikací 2023/2024

Pro následující zimní sezónu (2023/2024) bude v Rokytnici nad Jizerou zajišťovat zimní údržbu společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Režim zimní údržby bude stejný jako v minulých letech a bude se řídit Plánem zimní údržby schváleným radou města.

Důležité telefonní kontakty:

Dispečink zimní údržby (AVE CZ): 602 603 735

Oprava kamenného křížku v Horní Vsi

LK_Logotype_PANTONE_Red_032_C.jpgPískovcový křížek na křižovatce cest v Horní Vsi se dočkal restaurátorského zásahu, který v letošním roce provedl MgA. Pavel Roleček ze Sklenařic. Součástí restaurátorských prací byla i úprava základu a doplnění kamenného podstavce.

Pokračovat ve čtení

Ukončení kompostovací sezóny v roce 2023

K ukončení letní kompostovací sezóny v letošním roce dojde v neděli 19. listopadu 2023. Po tomto datu budou odvezeny ze sběrných míst v Rokytnici nad Jizerou kontejnery pro odkládání bioodpadů. Využijte tedy poslední dny k možnosti rostlinné odpady do kontejnerů odvést.

V roce 2024 bude sběr bioodpadů letní sezóny zahájen opět v polovině dubna.

Děkujeme všem za využívání systému pro kompostování v Rokytnici nad Jizerou.

Veřejné fórum

Srdečně Vás zveme na Veřejné fórum. Budeme diskutovat o rozvoji našeho města. Společně si zvolíme 10 výzev pro Rokytnici nad Jizerou.
Témata k diskusi:
1. Cestovní ruch a ekonomika
2. Školství a kultura
3. Infrastruktura a veřejná správa
4. Životní prostředí
5. Sociální a zdravotní služby
6. Děti a mládež „Stůl mladých“
〰️ Zanechte svou stopu i Vy 〰️
Plakát final page 0001

Město Rokytnice nad Jizerou zvítězilo v soutěži Zlatá popelnice 2022

Výsledky již 18. ročníku soutěže v třídění odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice byly slavnostně vyhlášeny v prostorách Oblastní galerie Liberec, která je pátou největší galerií v České republice. Nejlépe si v roce 2022 vedli ve Vítkovicích, v Jablonci nad Jizerou a v Rokytnici nad Jizerou.

Město Rokytnice nad Jizerou se umístilo v kategorii obcí nad 2.000 obyvatel na 1. místě! Děkujeme všem našim občanům i podnikatelům, kteří jsou do obecního odpadového systému zapojeni, za přínosnou spolupráci ve třídění odpadů.

Pokračovat ve čtení

Zahájení rekonstrukce hlavní silnice v Rokytnici nad Jizerou

Rokytnice 22V letošním roce bude zahájena rekonstrukce krajské silnice v Dolní Rokytnici v úseku od křižovatky u Kroupů na křižovatku u České pošty na Dolním náměstí. Zhotovitelem stavby je společnost BREX, spol. s r.o. Celá stavba je rozdělena na několik etap, stavební práce budou probíhat v letech 2023-2025 (2026).

Tento rok se práce zahájí pouze na dílčích úsecích dešťové kanalizace v takovém rozsahu, aby bylo možné tyto úseky dokončit do začátku zimy. Přes zimu nebudou na hlavní silnici žádná dopravní omezení.

Stavba bude zahájena v pondělí 25. 9. 2023, a to v úseku mezi křižovatkami pod kostelem a u České pošty. V tomto úseku o délce ca 80 m bude provoz řízen kyvadlově semafory.

Pokračovat ve čtení

Oprava příjezdové komunikace ke skiareálu Horní Domky

Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo projekt s názvem: „Oprava příjezdové komunikace ke skiareálu Horní Domky“.

Jedná se o komunikaci, která spojuje centrální část města se skiareálem Horní Domky. Komunikace začíná na křižovatce s krajskou silnicí 2/294 a pokračujte podél centrálních parkovišť až k otočce skibusu u hotelu Rokytka. Stav povrchu vozovky byl za hranicí svojí životnosti, provoz na komunikaci bylo možné zachovat pouze za neustálých oprav povrchu tzv. „záplatováním“ asfaltovým betonem. V úseku od Medical centra k bývalému Infocentru KRNAP vede chodník s asfaltovým povrchem, který byl také v nevyhovujícím stavu. Jedním z důvodů špatného technického stavu je vysoká dopravní zátěž a zvýšené nároky prováděnou na zimní údržbu. Oprava byla navržena jako výměna asfaltového povrchu v celé ploše komunikace, včetně nových vjezdů na parkoviště P2 – P4 a vybudování nového chodníku.

Pokračovat ve čtení

Pytle na textil do domácností - novinka pro třídění odpadů

V současné době mohou obyvatelé města odkládat TEXTIL v rámci charity do velkoobjemových kontejnerů (1 žlutý Diakonie Broumov a 3 bílé Textil Eco). Do těchto kontejnerů ale patří textil, který je ještě znovu použitelný a nositelný. Navíc se často stává, že je kontejner přeplněný a už se tam další textil nevejde. 

Město Rokytnice nad Jizerou proto nově zabezpečilo pro sběr textilu i pytle do domácností. Tyto pytle jsou čiré (transparentní) a zájemci si je mohou vyzvednout na městském úřadě v centrální pokladně nebo informačním centru zdarma, jako například pytle na plast nebo na papír. Odkládají se stejně jako ostatní pytle ke svozové trase nebo k místům pro odkládání tříděného odpadu k velkoobjemovým kontejnerům.

Pokračovat ve čtení

Upozornění na úpravu dřevin a zeleně zasahujících do pozemních komunikací a chodníků

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou upozorňuje vlastníky pozemků a objektů, které sousedí s chodníky a místními komunikacemi, na povinnost údržby dřevin a zeleně zasahující do prostoru komunikací nebo chodníků. Tato povinnost údržby zeleně vyplývá z § 35 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Vlastník pozemku je povinen úpravy zeleně vzrostlé na jeho pozemku provést na vlastní náklady.

Pokračovat ve čtení

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz