Veřejné setkání - Řešení dopravních omezení v Dolní Rokytnici při rekonstrukci hlavní silnice

image0ČTVRTEK 7. března 2024 | 17.00 - jídelna základní školy

V letošním roce bude pokračovat rekonstrukce krajské silnice od dolního náměstí na křižovatku u Kroupů. Práce budou probíhat v několika úsecích současně a na celé trase jsou nutná dopravní omezení.

Hlavní silnice bude vždy průjezdná v jednom směru a řízena kyvadlově semafory. V rámci uzavírek nejsou plánovány žádné objízdné trasy, přesto zřejmě dojde k výraznému nárůstu dopravy na Letní i Zimní straně. Naším cílem je co nejvíce omezit průjezd po těchto menších silnicích.

Zveme Vás na setkání, na kterém představíme harmonogram stavebních prací, a to nejen v návaznosti na plánované uzavírky. Dále bude možné pokládat dotazy na průběh výstavby a bude vedena debata o možnostech omezení tranzitní dopravy na Letní a Zimní straně - a to zejména s obyvateli a vlastníky objektů v dotčených lokalitách.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí - změny pro rok 2024

pozor.fwNovela zákona o dani z nemovitých věcí, která je součástí tzv. konsolidačního zákona, má dopad jak na jednotlivé poplatníky – majitele nemovitostí, tak na obce. Daň z nemovitých věcí (DzN) je v současné době jedinou daní, z které jde příjem přímo do rozpočtu jednotlivých obcí.

Sazby daně z nemovitých věcí se od 1. ledna 2024 zvyšují o ca 80 %. Zvýšení daně samozřejmě zasáhne všechny poplatníky. S některými změnami je spojena povinnost podat daňové přiznání na období roku 2024 (lhůta byla do 31. 1. 2024), u jiných změn tato povinnost nevzniká a finanční úřad vyměří daň tzv. z moci úřední.

Pokračovat ve čtení

Podnikatelé, živnostníci! Věnujete pozornost svým odpadům? Pokud ne, hrozí Vám pokuta až jeden milion korun.

Podnikatelé pozor!

 • Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, máte povinnost mít o likvidaci odpadu z podnikání uzavřenou písemnou smlouvu, a to již před jejich vznikem.
 • Každý původce odpadu je povinen přednostně odpady třídit.
 • Za přestupek podle zákona o odpadech lze udělit pokutu až do výše 1 mil. Kč.
 • Podnikatel nesmí využívat systém zavedený obcí pro nakládání s odpady včetně tříděných odpadů bez uzavřené Smlouvy s obcí.
 • Kontrolními orgány jsou zejména obecní úřady, úřady s rozšířenou působnosti a Česká inspekce životního prostředí.

Pokračovat ve čtení

Odebírat E-mailing

Přihlaste se k odběru novinek z Rokytnice nad Jizerou

Zákaz používání zábavní pyrotechniky

Image-1.jpgNa území města Rokytnice nad Jizerou platí zákaz používání zábavní pyrotechniky.

A to jak na území, které spadá do Krkonošského národního parku, tak na území, které je "pouze" v ochranném pásmu KRNAP. Zákaz na území národního parku platí od června 2017, kdy v platnost vstoupila novela zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny. Zákaz na zbývajícím území města platí od roku 2022, a to díky Obecně závazné vyhlášce města Rokytnice nad Jizerou č. 1/2022, o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampiónů štěstí.

Opětovně odpovídáme na nejčastější dotazy: ⬇️⬇️⬇️

Pokračovat ve čtení

Zimní údržba komunikací 2023/2024

Pro následující zimní sezónu (2023/2024) bude v Rokytnici nad Jizerou zajišťovat zimní údržbu společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Režim zimní údržby bude stejný jako v minulých letech a bude se řídit Plánem zimní údržby schváleným radou města.

Důležité telefonní kontakty:

Dispečink zimní údržby (AVE CZ): 602 603 735

Další články...

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz