Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.01.2021 23.01.2021 Exekutorský úřad Trutnov - Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.01.2021 25.01.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.12.2020 04.01.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.12.2020 04.01.2021 Správa KRNAP - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.12.2020 17.12.2020 Pozvánka s programem na jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou na středu 16. prosince 2020 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.11.2020 14.12.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Rozhodnutí o umístění stavby - veřejná vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.11.2020 22.12.2020 Krkonoše - svazek měst a obcí - Návrh rozpočtu 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2026
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.11.2020 09.12.2020 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, Odloučené pracoviště Semily
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.11.2020 24.11.2020 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.11.2020 28.11.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení nabídky na pronájem ppč. 1333/6 a části ppč. 3262/2 v Horní Rokytnici za účelem provozování parkoviště pro osobní automobily v období od 15. 12. 2020 do 30. 4. 2021
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.11.2020 25.11.2020 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.11.2020 23.11.2020 Agentura ochrany přírody a krajiny - Veřejná vyhláška - rozhodnutí - povolení výjimky
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.11.2020 28.11.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr podnájmu části pozemku stpč. 448/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou (před objektem Tesco)
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.10.2020 09.11.2020 Zápis z jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 7. října 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.10.2020 09.11.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů prodejů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.10.2020 02.11.2020 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.10.2020 03.11.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje traktorového přívěsu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.10.2020 25.10.2020 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Omezení rozsahu úředních hodin
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.10.2020 12.11.2020 Exekutorský úřad Praha 2 - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.10.2020 26.10.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.10.2020 26.10.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.10.2020 23.10.2020 Stavební úřad Rokytnice nad Jizerou - Rozhodnutí - veřejná vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.10.2020 17.10.2020 Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje - výsledky za město Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.09.2020 19.10.2020 Správa KRNAP - Opatření obecné povahy - Oznámení o předložení návrhů k projednání a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.09.2020 04.10.2020 Telefonické spojení do okrskových volebních komisí v rámci obvodu pověřeného městského úřadu Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
25.09.2020 08.10.2020 Pozvánka s programem na jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, které se bude konat ve středu 7. října 2020 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.09.2020 10.10.2020 Správa KRNAP - Oznámení o vydání opatření obecné povahy, Opatření obecné povahy č. 5/2020 o zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.09.2020 09.10.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměry směn
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.09.2020 16.11.2020 ČEZ Distribuce a.s.,Děčín - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.09.2020 05.10.2020 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.09.2020 04.10.2020 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.09.2020 07.10.2020 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. HSM/001/2020 s aukcí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.09.2020 17.09.2020 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje- Vyrozumění o místě a termínu konání školení pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových volebních komisí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.09.2020 10.09.2020 MÚ Rokytnice nad Jizerou - První zasedání okrskové volební komise - 9. září 2020 od 15:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.08.2020 17.09.2020 MÚ Jilemnice - odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.08.2020 17.09.2020 Krajský úřad LK, Odbor územního plánování a stavebního úřadu - Usnesení - oznámení zahájení přezkumného řízení ve věci Opatření obecné povahy č. 1 - územní opatření o stavební uzávěře pro celé území města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.08.2020 11.09.2020 MÚ Jilemnice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opravy a výměna poklopů - částečná uzavírka
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.08.2020 27.08.2020 Krajský soud v Hradci Králové - Výzva o návrhu na zrušení opatření obecné povahy - Opatření obecné povahy č. 1/2020 - územní opatření o stavební uzávěře, vydané Radou města Rokytnice nad Jizerou na zasedání dne 17. 6. 2020, usnesením č. 218/2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.08.2020 03.09.2020 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.08.2020 21.08.2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Oznámení o pronájmu majetku formou elektronické aukce pozemků v k.ú. Harrachov
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.08.2020 24.08.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.07.2020 14.08.2020 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.07.2020 10.08.2020 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.07.2020 31.08.2020 Zápis z jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou ze dne 2. července 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.07.2020 28.08.2020 Exekutorský úřad Písek - Dražební vyhláška dne 27. 8. 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.07.2020 29.07.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - záměr směny pozemků
Bc. Martina Šubrtová
02.07.2020 03.08.2020 Správa KRNAP - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.06.2020 16.07.2020 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Semily - Aukční vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.06.2020 14.08.2020 Krkonoše - svazek měst a obcí - Výpis z Usnesení jednání Valné hromady Svazku Krkonoše ze dne 26. června 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.06.2020 31.07.2020 Správa KRNAP - Opatření obecné povahy o omezení vstupu na vybraná místa KRNAP - oznámení o předložení návrhu k projednání a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz