Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.06.2021 20.07.2021 Správa KRNAP - Nabídka pronájmu nebytového prostoru
Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.06.2021 25.06.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů prodejů, směn, darování
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.06.2021 21.06.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměr Výpůjčky ppč. 2398/14 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za účelem vybudování veřejného sportoviště
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.05.2021 01.07.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 Územního plánu Paseky nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.05.2021 19.06.2021 Ministerstvo zemědělství, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření - Veřejná vyhláška Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.05.2021 14.06.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Oznámení zahájení územního řízení - veřejná vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.05.2021 30.06.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.05.2021 03.06.2021 Agentura ochrany přírody a krajiny - Veřejná vyhláška - rozhodnutí - povolení výjimky
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.05.2021 18.06.2021 Krkonoše - svazek měst a obcí - Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.05.2021 27.05.2021 Pozvánka s programem na jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou - ve středu 26. května 2021 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.05.2021 14.06.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Oznámení zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Paseky nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.05.2021 27.05.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Návrh - závěrečný účet za rok 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.05.2021 27.05.2021 VHS Turnov - Závěrečný účet za rok 2020 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.05.2021 09.06.2021 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice - Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.04.2021 17.05.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.04.2021 26.05.2021 Finanční úřad pro Liberecký kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.04.2021 11.05.2021 Stavební úřad Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.04.2021 14.05.2021 Svazek obcí Jilemnicko - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.04.2021 29.04.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení - Vydání aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.04.2021 30.04.2021 Jilemnicko - svazek obcí - Záměr prodeje pozemků
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.04.2021 08.05.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.04.2021 12.05.2021 Český statistický úřad - Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.04.2021 26.04.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.04.2021 23.04.2021 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.03.2021 15.04.2021 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.03.2021 12.04.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - vyrozumění doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.03.2021 05.04.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.03.2021 29.03.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů směny pozemků
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.03.2021 29.03.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů prodeje pozemků
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.03.2021 31.03.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Zápis z jednání ZM ze dne 3. 3. 2021
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.03.2021 24.03.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.03.2021 24.03.2021 Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 14. 1. 2015 o zajištění výkonu přestupkové agendy uzavřené mezi městem Rokytnice nad Jizerou a městem Jilemnice
Kateřina Rotroeklová, DiS.
01.03.2021 16.03.2021 Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - přezkum Opatření obecné povahy č. 2/2020 Správy KRNAP
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.02.2021 04.03.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Pozvánka s programem na jednání zastupitelstva města dne 3. 3. 2021 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.02.2021 12.05.2021 Český statistický úřad - Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.02.2021 08.03.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - Vyrozumění, výzva, usnesení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.01.2021 15.02.2021 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.01.2021 16.02.2021 VHS Turnov - Návrh rozpočtu 2021
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.01.2021 31.03.2021 Dotační program - Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.01.2021 23.02.2021 Exekutorský úřad Trutnov - Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.01.2021 01.02.2021 Krajský úřad LK, Odbor územního plánování a stavebního úřadu - Návrh rozhodnutí v rámci přezkumného řízení ve věci opatření obecné povahy č. 1 - územní opatření o stavební uzávěře pro celé území města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.01.2021 28.02.2021 VHS Turnov - Informace o zveřejnění schválených dokumentů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.01.2021 22.01.2021 Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1/2021/COV19
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.01.2021 25.01.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.01.2021 01.02.2021 Zápis z jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou ze dne 16. prosince 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.12.2020 04.01.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.12.2020 04.01.2021 Správa KRNAP - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.12.2020 17.12.2020 Pozvánka s programem na jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou na středu 16. prosince 2020 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.11.2020 14.12.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Rozhodnutí o umístění stavby - veřejná vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.11.2020 22.12.2020 Krkonoše - svazek měst a obcí - Návrh rozpočtu 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2026
Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz