Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.10.2021 25.10.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.10.2021 25.10.2021 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.10.2021 22.10.2021 Krajský úřad LK, Odbor životního prostředí a zemědělství - "Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje"
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.10.2021 20.10.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška města Rokytnice nad Jizerou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.09.2021 10.10.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.09.2021 11.10.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.09.2021 30.09.2021 Pozvánka s programem na jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou ve středu 29. září 2021 od 17:00 v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.09.2021 01.10.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Vyrozumění - konání školení zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových volebních komisí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.09.2021 15.10.2021 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.09.2021 16.09.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou - První zasedání okrskové volební komise - 15. září od 15:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.09.2021 28.09.2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily, Oznámení o prodeji pozemku pozemkové parcely č. 1037/36 v k.ú. Harrachov
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.09.2021 24.09.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.08.2021 11.09.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Rozhodnutí o vydání společného povolení na stavbu - veřejná vyhláška
Ing. Bronislav Patočka
23.08.2021 10.10.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.08.2021 06.09.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Rozhodnutí o umístění stavby - veřejná vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.08.2021 31.08.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje vibračního válce
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.08.2021 20.08.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru směny
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.07.2021 12.08.2021 Krajský úřad LK, Odbor územního plánování a stavebního řádu - Rozhodnutí - zrušení opatření obecné povahy č. 1/2020, vydané Radou města Rokytnice nad Jizerou dne 17. 6. 2020 - územní opatření o stavební uzávěře pro celé území města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.07.2021 06.08.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Rozhodnutí o umístění stavby - veřejná vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.07.2021 02.08.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.07.2021 02.08.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů pronájmů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.07.2021 26.07.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Oznámení zahájení územního řízení, veřejná vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.06.2021 20.07.2021 Správa KRNAP - Nabídka pronájmu nebytového prostoru
Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.06.2021 25.06.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů prodejů, směn, darování
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.06.2021 21.06.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměr Výpůjčky ppč. 2398/14 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za účelem vybudování veřejného sportoviště
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.05.2021 01.07.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 Územního plánu Paseky nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.05.2021 19.06.2021 Ministerstvo zemědělství, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření - Veřejná vyhláška Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.05.2021 14.06.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Oznámení zahájení územního řízení - veřejná vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.05.2021 30.06.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.05.2021 03.06.2021 Agentura ochrany přírody a krajiny - Veřejná vyhláška - rozhodnutí - povolení výjimky
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.05.2021 18.06.2021 Krkonoše - svazek měst a obcí - Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.05.2021 27.05.2021 Pozvánka s programem na jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou - ve středu 26. května 2021 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.05.2021 14.06.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Oznámení zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Paseky nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.05.2021 27.05.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Návrh - závěrečný účet za rok 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.05.2021 27.05.2021 VHS Turnov - Závěrečný účet za rok 2020 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.05.2021 09.06.2021 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice - Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.04.2021 17.05.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.04.2021 26.05.2021 Finanční úřad pro Liberecký kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.04.2021 11.05.2021 Stavební úřad Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.04.2021 14.05.2021 Svazek obcí Jilemnicko - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.04.2021 29.04.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení - Vydání aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.04.2021 30.04.2021 Jilemnicko - svazek obcí - Záměr prodeje pozemků
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.04.2021 08.05.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.04.2021 12.05.2021 Český statistický úřad - Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.04.2021 26.04.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.04.2021 23.04.2021 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.03.2021 15.04.2021 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.03.2021 12.04.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - vyrozumění doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.03.2021 15.09.2021 Město Jilemnice - Nařízení č. 1/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu LHO Jilemnicko - Podkrkonoší
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.03.2021 20.08.2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků, kteří se nacházejí na území obce Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz