Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.03.2021 12.04.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - vyrozumění doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.03.2021 05.04.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.03.2021 29.03.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů směny pozemků
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.03.2021 29.03.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů prodeje pozemků
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.03.2021 31.03.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Zápis z jednání ZM ze dne 3. 3. 2021
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.03.2021 24.03.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.03.2021 24.03.2021 Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 14. 1. 2015 o zajištění výkonu přestupkové agendy uzavřené mezi městem Rokytnice nad Jizerou a městem Jilemnice
Kateřina Rotroeklová, DiS.
01.03.2021 16.03.2021 Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - přezkum Opatření obecné povahy č. 2/2020 Správy KRNAP
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.02.2021 04.03.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Pozvánka s programem na jednání zastupitelstva města dne 3. 3. 2021 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.02.2021 08.03.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - Vyrozumění, výzva, usnesení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.01.2021 15.02.2021 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.01.2021 16.02.2021 VHS Turnov - Návrh rozpočtu 2021
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.01.2021 31.03.2021 Dotační program - Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.01.2021 23.02.2021 Exekutorský úřad Trutnov - Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.01.2021 01.02.2021 Krajský úřad LK, Odbor územního plánování a stavebního úřadu - Návrh rozhodnutí v rámci přezkumného řízení ve věci opatření obecné povahy č. 1 - územní opatření o stavební uzávěře pro celé území města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.01.2021 28.02.2021 VHS Turnov - Informace o zveřejnění schválených dokumentů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.01.2021 22.01.2021 Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1/2021/COV19
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.01.2021 25.01.2021 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.01.2021 01.02.2021 Zápis z jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou ze dne 16. prosince 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.12.2020 04.01.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.12.2020 04.01.2021 Správa KRNAP - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.12.2020 17.12.2020 Pozvánka s programem na jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou na středu 16. prosince 2020 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.11.2020 14.12.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Rozhodnutí o umístění stavby - veřejná vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.11.2020 22.12.2020 Krkonoše - svazek měst a obcí - Návrh rozpočtu 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2026
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.11.2020 09.12.2020 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, Odloučené pracoviště Semily
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.11.2020 24.11.2020 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.11.2020 28.11.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení nabídky na pronájem ppč. 1333/6 a části ppč. 3262/2 v Horní Rokytnici za účelem provozování parkoviště pro osobní automobily v období od 15. 12. 2020 do 30. 4. 2021
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.11.2020 25.11.2020 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.11.2020 23.11.2020 Agentura ochrany přírody a krajiny - Veřejná vyhláška - rozhodnutí - povolení výjimky
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.11.2020 28.11.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr podnájmu části pozemku stpč. 448/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou (před objektem Tesco)
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.10.2020 09.11.2020 Zápis z jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 7. října 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.10.2020 09.11.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů prodejů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.10.2020 02.11.2020 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.10.2020 03.11.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje traktorového přívěsu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.10.2020 25.10.2020 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Omezení rozsahu úředních hodin
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.10.2020 12.11.2020 Exekutorský úřad Praha 2 - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.10.2020 26.10.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.10.2020 26.10.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.10.2020 23.10.2020 Stavební úřad Rokytnice nad Jizerou - Rozhodnutí - veřejná vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.10.2020 17.10.2020 Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje - výsledky za město Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.09.2020 19.10.2020 Správa KRNAP - Opatření obecné povahy - Oznámení o předložení návrhů k projednání a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.09.2020 04.10.2020 Telefonické spojení do okrskových volebních komisí v rámci obvodu pověřeného městského úřadu Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
25.09.2020 08.10.2020 Pozvánka s programem na jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, které se bude konat ve středu 7. října 2020 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.09.2020 10.10.2020 Správa KRNAP - Oznámení o vydání opatření obecné povahy, Opatření obecné povahy č. 5/2020 o zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.09.2020 09.10.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměry směn
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.09.2020 16.11.2020 ČEZ Distribuce a.s.,Děčín - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.09.2020 05.10.2020 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.09.2020 04.10.2020 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.09.2020 07.10.2020 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. HSM/001/2020 s aukcí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.09.2020 17.09.2020 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje- Vyrozumění o místě a termínu konání školení pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových volebních komisí
Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz