• Úvod
  • Město
  • Zdravé město a MA 21
  • Projekt Zdravé město a místní Agenda 21

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21

Projekt Zdravé město a místní Agenda ve formě otázek a odpovědí

Co je Projekt Zdravé město?

Projekt Zdravé město podporuje kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví a kvalitu života ve městech. Města realizující tento projekt se označují jako Zdravá města. V rámci tohoto projektu Zdravá města zapojují své obyvatele do dění ve městě a ptají se na jejich názory.

Více o Národní síti Zdravých měst a místní Agendě 21 se můžete dozvědět na internetových stránkách na http://www.nszm.cz/ a http://ma21.cenia.cz/.

Jaké jsou cíle Projektu Zdravé město?

Podpora zdraví, zvyšování kvality života obyvatel a zvyšování kvality veřejné správy.

Jaká je strategie v rámci Projektu Zdravé města?

Pokud se Vám zdá, že se jedná o další „úřední“ aktivitu, není tomu tak. Úřad sice poskytuje organizační zázemí Zdravému městu, ale Projekt Zdravé město je projektem komunitním, který otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel o dění ve městě.

Nezbytnou součástí fungujícího Zdravého města a místní Agendy 21 je kvalitní komunitní základ, který je vytvořen dobrou a přátelskou spoluprací mezi městem a partnery Zdravého města a místní Agendy 21. Partnery Zdravého města se můžou stát instituce, nevládní organizace, podniky, školy, spolky, živnostníci...

Jednou z osvědčených forem místní spolupráce mezi radnicemi a partnery Zdravých měst jsou například velké komunitní akce pro veřejnost - Den země, Dny bez úrazů, Dny zdraví aj. a společné projekty. Řadu z těchto aktivit by nebylo bez partnerů vůbec možné ve větším rozsahu realizovat, neboť koordinátor Zdravého města a místní Agendy 21 nemůže celou jejich šíři obsáhnout pouze vlastními silami (například přípravu, realizaci a vyhodnocení kampaně).

Jednou z hlavních myšlenek Projektu Zdravé město je propojit veřejnou správu s neziskovými organizacemi a podnikateli, kteří mezi sebou komunikují a spolupracují na dosažení cílů Projektu Zdravého města a místní Agendy 21. Na tomto principu funguje Neformální skupina pro Zdravé město a místní Agendu 21.

Co znamená pojem místní Agenda 21?

Místní Agenda 21 je mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni. Jedná se o metodu zvyšování kvality veřejné správy. Cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí a to vše ve spolupráci s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz