Spolu pro Rokytnici

V rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 se v letošním roce poprvé uskuteční interaktivní diskuzní setkání „Spolu pro Rokytnici“. Budeme spolu hovořit hned o šesti tématech - oblastech, ve kterých budeme hledat ty nejzásadnější výzvy (problémy) pro Rokytnici.

Pro každé téma bude vyhrazen jeden stůl. U prvního stolu budeme diskutovat na téma ekonomika a cestovní ruch, u druhého na téma školství a kultura, u třetího na téma infrastruktura a veřejná správa, u čtvrtého ohledně životního prostředí a u pátého stolu ohledně sociálních a zdravotních služeb. Šestý stul je určen, pro naše děti a je nazván jako „Stůl mladých“, ano i děti s námi budou hledat naše výzvy. Město tak chce získat, co nejširší zpětnou vazbu o rozvoji Města od svých občanů. Doufáme, že se podaří, aby se u jednotlivých stolů sešli nejen zástupci veřejné zprávy, ale i široká veřejnost (zástupci z řad neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí a další). Společně pak odhalíme těch 10 nejzásadnějších výzev pro Rokytnici.

Na diskuzi se můžeme vyjádřit k jakékoliv oblasti, která podle nás si zaslouží nejvíce pozornosti. Pokud se budeme chtít vyjádřit k vícero oblastem, tak samozřejmě můžeme. To znamená, že během diskuze nemusíme sedět jen u jednoho stolu. Nesmíme se bát říct svůj názor před ostatními, každý kdo chce a přijde na naše setkání, tak nám může povědět svůj názor a říct, co by se mělo v daných oblastech zlepšit.

Diskuzi u jednotlivých stolů povedou odborní garanti, kteří nám také budou pomáhat s formulací jednotlivých výzev. Správně naformulovanou výzvu odborní garanti zapíší na předem připravené papíry. Po skončení diskuze budou všichni účastníci vybírat dvě nejzásadnější výzvy z každé oblasti. Po skončení diskuze garanti odprezentují naformulované výzvy a uvedenou, které dvě výzvy jsou pokládány za nejdůležitější. Odborní garanti jsou jednotlivý zástupci z městského úřadu a Neformální skupiny pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21.

Po prezentaci budeme všichni hlasovat o důležitosti vybraných výzev a stanovíme si priority k daným výzvám. Každý budeme mít dva hlasy. Své dva hlasy dáme těm dvěma výzvám, které pokládáme za nejzásadnější. Nebo můžeme dát jedné výzvě dva hlasy. Hlasovat můžeme i pro výzvu, jejíž diskuze jsme se nezúčastnili. Poté se všechny hlasy posčítají a následně proběhne vyhlášení.

Jednotlivé výzvy budou ověřovány veřejnou anketou, jejímž cílem je ověřit formulované výzvy s co nejširším okruhem veřejnosti. Po vyhodnocení ankety se ověřené problémy předkládají k projednání radě a následně putují i k zastupitelstvu města ke stanovení úkolů a odpovědnosti za jejich řešení. Nejen, že anketa bude zveřejněna na webu města, ale jednotlivé anketní lístky budou zaslány do schránek. Výsledky ankety budou zveřejněny na webu města a i v našem zpravodaji. Ověřené výzvy je dále doporučeno dále prodiskutovat na dalším setkání, které je již úzce zaměřeno na danou výzvu.

S odbornou stránkou našeho setkání nám pomůže zástupce z asociace Národní síť Zdravých měst ČR, jejíž jsme členem od roku 2015. Vstupem do této asociace jsme začali realizovat Projekt Zdravé město a naplňovat tak kritéria místní Agendy 21. Cílem Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Rokytnice nad Jizerou je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, strategického plánování a především spolupráce s veřejností.

Nebuďme lhostejní k sobě ani k Městu, ve kterém žijeme a přijďme svým názorem ovlivnit budoucí rozvoj našeho Města. Sejdeme tedy na našem prvním historicky společném setkání „Spolu pro Rokytnici“ a to v úterý 11. dubna 2017 ve školní jídelně základní školy od 17:00 u kávy či čaje a nějaké té mňamky.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz