Školní fórum - Základní škola Rokytnice nad Jizerou

Školní fórum a anketa

Prostřednictvím Školního fóra se Národní síť Zdravých měst ČR snaží povzbudit mladou generaci k zapojení do otázek zkvalitnění života a rozvoje školy a obce.

V naší škole se 10. května sešlo 25 žáků z 5. - 9. třídy. Rozdělili se do 5 skupinek, ve kterých se zamýšleli nad tím, s čím jsou v naší obci a ve své škole spokojeni a co se jim líbí. Diskutovali o tom, co by se mohlo zlepšit. O svých nápadech pak ve skupince hlasovali a nejlepší nápady poslali do finále. V kole o obci dali nejvíc hlasů opravě silnice, vybudování skateparku a opravě koupaliště.

V části o škole jsme nezůstali jen u názorů 25 žáků, ale zapojili jsme i jejich spolužáky z uvedených tříd do školní ankety. Takže u dětí vede přání využívat ve škole mobilní telefony, mít bufet - automat a o třetí místo se dělí návrh trávit polední přestávku na zahradě s návrhem relaxační místnosti.

Z úst moderátora zaznělo, že jsou v ČR jen dvě města, která uvolní určitý finanční obnos na realizaci návrhů, budou-li reálné, a Rokytnice je jedním z nich.
A už během letošních prázdnin se bude vítězný návrh realizovat.

Výsledky ŠKOLNÍHO FÓRA
Zástupci 5. - 9. třídy navrhli hned 20 projektů ke zkvalitnění života ve městě a ve škole.

Výsledky MĚSTO (TOP 10 projektů):

 1. Oprava silnice                                               15 bodů
 2. Skatepark                                                      10 bodů
 3. Oprava koupaliště                                         7 bodů         

Výsledky ŠKOLA (TOP 10 projektů)

 1. Možnost jít o přestávce na zahradu             19 bodů
 2. Školní hřiště                                                16 bodů
 3. Používání mobilních telefonů                     10 bodů
 4. Relaxační místnost                                       8 bodů

Po skončení hlasování byly výsledky okomentovány a žákům bylo vysvětleno, co je možné realizovat a co bohužel možné není. Výsledky týkající se města okomentoval místostarosta Petr Kadavý a argumenty k výsledkům hlasování pro školu pak paní ředitelka Mgr. Blanka Zemánková.
Ne všechny body může město ovlivnit (např. soukromí vlastníci objektů) a zrovna tak ne všechny body je možné realizovat ve škole.

Následně pak proběhla v těchto třídách ŠKOLNÍ ANKETA, do které již byli zapojeni všichni žáci ve třídě. Vybírali z 20 projektů, které jejich spolužáci navrhli na školním fóru. Navíc mohli doplnit vlastní návrh, co by se dalo ve škole zlepšit.

Výsledky ŠKOLNÍ ANKETA

 1. Používání mobilních telefonů                        46 bodů
 2. Bufet automat                                                26 bodů
 3. Relaxační místnost                                        12 bodů
 4. Možnost jít o přestávkách na zahradu           12 bodů
 5. Jídla na přání, pestřejší výběr příloh              11 hlasů
 6. Vybavení v tělocvičně, cvičební pomůcky    ´ 8 bodů
 7. Židle - novější, pohodlnější                            7 bodů
 8. Školní rozhlas                                                5 bodů
 9. Vybavení odborných učeben                         4 body
 10. Modernizace šaten                                        3 body

Jako vítězný projekt, který bude podpořen ze strany města finanční částkou 25.000 Kč, byl vybrán projekt Relaxační místnost (relaxační/odpočinkové zóny ve třídách).

Akce se konala v rámci projektu Zdravé město, na který byla poskytnuta dotace z programu Libereckého kraje na podporu místní Agendy 21.

LK.png   NSZM.png  MA21.jpg  slogan.png   df.png

Ukliďme Česko - Ukliďme Rokytnici

V pátek a sobotu (21. – 22. 04) se město Rokytnice nad Jizerou zapojilo do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Po celou dobu bylo krásné počasí a celkem se zapojilo 296 dobrovolníků, z toho 252 dětí ze Základní školy a obou Mateřských škol. Každá skupina měla za úkol projít a uklidit jednu část města, která byla předem vytipována. Nakonec se povedlo nasbírat zhruba 350 kg odpadu.

Všichni účastníci byli odměněny drobnými dárky nebo občerstvením.

Akce se konala v rámci projektu Zdravé Město, na který byla poskytnuta dotace z programu Libereckého kraje na podporu místní Agendy 21. Všem dobrovolníkům děkujeme za pomoc. Doufejme, že nám Rokytnice vydrží dlouho čistá.

Den Země 2023

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a je zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Tento rok byl u nás Den Země slaven poprvé. Díky krásnému počasí a bohatému programu byl tento den oslaven s hojnou účastí místních i turistů. Součástí tohoto dne byl program Tonda Obal, který zábavnou cestou učí třídit odpady a informuje o jejich dalším využití, přijel k nám popelář z Eko-Jilemnicko, na kterém si děti mohli vyzkoušet vysypat odpad z popelnice. Po celé odpoledne probíhalo promítání v mobilním planetáriu, místní podnikatelé měli možnost prodávat své produkty a hudební okénko vyplnila Nikita a Filip. Děkujeme SDH Rokytnice nad Jizerou za zajištění občerstvení, DDM za krásně připravený aktivní i naučný program, firmě EKO-KOM za zapůjčení skákacího hradu, skautům a skautkám z oddílu Ledňáček za připravení Stezky pro Den Země a firmě Emba za věcné odměny a užitečné informace. Těšíme se zase příští rok na pokračování. Akce se konala v rámci projektu Zdravé Město, na který byla poskytnuta dotace z programu Libereckého kraje na podporu místní Agendy 21.

Den Zdraví 2017

Zdravé město Rokytnice nad Jizerou vás srdečně zve na Den Zdraví 2017. V rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 pořádá Zdravé město Rokytnice nad Jizerou Den Zdraví 2017, který se uskuteční na rokytnické Svatomichaelské pouti a to dne 30. 9. 2017, na cetrálních parkovištích v Horní Rokytnici.

V rámci Dne Zdraví 2017 budou probíhat dvě aktivity. První aktivitou je projekt „StřevoTour“. Jedná se o maketu tlustého střeva, kterou se dá procházet jako tunelem. Návštěvníci si mohou prohlédnout, co nemoci dokážou udělat se zdravou tkání. Druhou aktivitou je měření krevního tlaku, tělesného tuku a výpočet BMI a to ve stánku Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Plakát k akci naleznete zde. Více o projektu StřevoTour naleznete zde.

Další články...

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz