Kritéria pro přijetí občana do DZU

Základní podmínky pro přijetí občana do DZU

 1. žadatel je občanem města nebo spádové obce (za občana města je v tomto případě považována osoba, která je zde hlášena k trvalému pobytu)
 2. žadatel je příjemcem starobního nebo plného invalidního důchodu
 3. žadatel předloží doporučení ošetřujícího lékaře
 4. žadatel ztratil soběstačnost v péči o vlastní osobu nebo domácnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a mimo pracovní dobu pečovatelské služby je schopen si zajistit základní sebeobslužnost sám nebo s pomocí rodinných příslušníků, sousedů případně jiné sociální služby
 5. žadatel žijící osaměle v bytě města je povinen, na základě vzniku nájemního vztahu v DZU, vrátit tento byt

Kritéria posuzování pro přidělení bytu v DZU

 1. naléhavost vyplývající z nezbytnosti poskytování pečovatelské služby žadateli
 2. naléhavost vyplývající ze sociální situace žadatele
 3. naléhavost vyplývající z doporučení lékaře

ad a)

Při posuzování tohoto kritéria bude hodnoceno využívání níže uvedených služeb žadatelem. Všechny hodnocené služby odpovídají vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytované hodnocené služby:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. dovoz nebo donáška jídla
 3. pomoc při přípravě jídla a pití
 4. běžný úklid a údržba domácnosti
 5. běžné nákupy a pochůzky

ad b)

Naléhavost vyplývající ze sociální situace bude posuzována při sociálním šetření, zaměřeném na následující body:

 • osamělost žadatele
 • rodinné zázemí žadatele
 • domácí násilí v rodině žadatele
 • vlastnictví průkazu osoby se zdravotním postižením
 • dostupnost bytu
 • povaha vlastnictví bytu

ad c)

K těmto kritériím se vyjadřuje praktický nebo odborný lékař žadatele. V doporučení lékaře musí být zdůvodněna naléhavost přijetí žadatele do DZU. Kontraindikací pro přijetí žadatele je:

 • bacilonosičství
 • zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • nestabilizované psychiatrické onemocnění nebo závislost na návykových látkách (chování žadatele by ohrožovalo bezpečnost dalších obyvatel DZU)
 • asociální jednání (chování žadatele by ohrožovalo bezpečnost dalších obyvatel)

Žádost vyhodnocuje Rada města podle schválených kritérií, ve sporných případech ve spolupráci s vedoucí terénní pečovatelské služby, mandantářem pro poskytování PS v obci.

Tato kritéria byla schválena Radou města Rokytnice nad Jizerou dne 20. 2. 2012 usnesením č. 50.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz