Veřejný závazek

ZDRAVOŠ PÉČE, s. r. o., www.cerna-domacipece.cz

Poslání, cíle, cílová skupina a principy střediska Pečovatelské služby

Poslání

Naším posláním je podpořit udržení kvality života svým klientům doma, ve vlastním sociálním prostředí.

Pečovatelská služba poskytuje péči klientům, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby.

Tím, že pečovatelky poskytují starým a postiženým lidem potřebné pečovatelské úkony v jejich domácnostech, zachovávají jejich životní styl a úroveň. Flexibilně reagují na změněné potřeby jednotlivců, pomáhají udržet co nejdéle kvalitu života a tím často oddalují jejich odchod do ústavů sociální péče.

Cílová skupina uživatelů

 • Osoby žijící na území  katastru obcí spravovaných Domácí zdravotní ošetřovatelskou péčí a spolupracujících s terénní pečovatelskou službou v souladu s ustanovením §10a, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na základě Veřejnoprávní smlouvy.
 • Osoby, které ztratily soběstačnost v péči o vlastní osobu, nebo domácnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení.
 • Osoby, které se stanou vývojem stavu částečně nebo plně závislí na pomoci druhé osoby, pokud rodina či známí chtějí a mohou spolupracovat.
 • Osoby, které se stanou příjemci Příspěvku na péči III. a IV. stupně, často ve spolupráci se sestrami Domácí ošetřovatelské péče, v případě, že rodina chce a může spolupracovat.

Typologie hlavních uživatelů

 • Senioři.
 • Osoby se zdravotním postižením.
 • Osoby s jiným zdravotním postižením.
 • Věková kategorie klientů: 27-64 let, mladší senioři 65-80 let, starší senioři 80 let a více.
 • Další uživatelé: občané kteří nejsou příjemci starobního ani plného invalidního důchodu, avšak žijí osaměle a z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu nejsou schopni postarat se o svoji osobu, nebo domácnost a potřebují pečovatelské úkony. V tomto případě je služba  poskytována na přechodnou dobu.

Důvody, proč můžeme odmítnout uzavřít smlouvu.

 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované sociální služby
 • poskytovatel sociální službu, o kterou zájemce žádá, neposkytuje
 • neplní-li uživatel (nečerpání služeb) 6 měsíců souvisle
 • při ohrožení zdraví či života personálu.
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • osoba trpí infekční nemocí
 • zájemce o službu ohrožuje sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost, a toto chování je rizikové pro bezpečí pracovníků.
 • zájemce nesplňuje NSS

Cíle

Co nejdéle podpořit uživatele, aby mohli „Zůstat doma“

Způsoby:

 • Snažíme se pomocí individuálního přístupu dle výchozí NSS (nepříznivá soc.situace):
 • Zajistit občanům dostupnou Terénní pečovatelskou službu v terénu hor.
 • Poskytovat kvalitní a odbornou službu personálem, který je řádně průběžně školen.
 • Co nejdéle udržet, obnovit, podpořit sebeobsluhu a soběstačnost v možných úkonech.
 • Respektovat dosavadní způsob života ve vlastním prostředí, pružně reagovat na změny potřeb, dodržovat lidská práva a základní svobody uživatelů.
 • Podporovat uživatele v udržení rodinných a přátelských vazeb.
 • Zajistit dobrou informovanost o našich službách.

Co poskytujeme:

Pečovatelská služba poskytuje takové pečovatelské úkony, kterými se snaží naplňovat potřeby uživatelů. Pracujeme tak, abychom pro naše uživatele zajistili služby odborné a bezpečné.

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti uživatele nebo v SOH, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (možnost dovozu oběda, pomoc při přípravě jídla nebo pití, příprava a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (udržování domácnosti, zajištění velkého úklidu, praní a žehlení prádla, donáška vody a otopu, nákupy a pochůzky)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (možnost odvozu nebo doprovodu pedikúra, kadeřnictví, lékař, úřady)

Principy

Principy Terénní pečovatelské služby:

 • slušnost a neúplatnost při jednání s lidmi, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci
 • nezávislost pro uživatele služeb
 • individuální přístup ke všem uživatelům
 • respektování lidské důstojnosti a soukromí
 • svobodné rozhodování
 • rovnost všech uživatelů

Tyto základní principy Pečovatelské služby zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí všichni pracovníci PS při práci s uživateli. Principy jsou v souladu s ochranou práv uživatelů a s pravidly pro poskytování služeb.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz