Jak nakládat s tříděným komunálním odpadem v Rokytnici n. J.

Fyzická osoba (občan obce) a osoba, která vlastní objekt sloužící k individuální rekreaci

Za fyzické osoby a osoby vlastníci na území města objekt sloužící k individuální rekreaci, zabezpečuje provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Město Rokytnice nad Jizerou. Za tímto účelem vybírá od těchto osob místní poplatek, který spravuje městský úřad. Základní povinnosti těchto osob ve vztahu k odpadům obsahuje platná obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem (zveřejněná na webových stránkách města, www.mesto-rokytnice.cz).

Jak odpad třídit?

 DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ přímo určených pro sběr tříděných odpadů s tímto barevným rozlišením: modrý – papír, žlutý – pet lahve nebo směsný plast, zelený – barevné sklo, bílý – bílé sklo.

Seznam stanovišť:

 • Vilémov – u garáží
 • Dolní Rokytnice – u čistírny odpadních vod
 • Horní Rokytnice – u hřiště Základní školy – směr k hasičské zbrojnici
 • Sídliště Horní Kout
 • Za budovou městského úřadu – u vjezdu k rampě samoobsluhy Tesco
 • Horní Rokytnice – u samoobsluhy pod Horním náměstím
 • Horní Rokytnice – pod Chatou Rokytka
 • Horní Rokytnice – bývalá sběrna papíru
 • Horní Rokytnice – u spol. EPRONA, a.s.
 • Rokytno – u Hotelu Starý Mlýn
 • Františkov – proti Lukešovým

 DO PYTLŮ, které jsou pro sběr tříděných odpadů přímo určeny a které vydává městský úřad fyzickým osobám zdarma, s tímto barevným rozlišením: modrý – papír, žlutý – směsný plast, světle žlutý – pet lahve, oranžový – kartonové obaly od nápojů tetra-pack, šedý – kovové obaly. Pytle se svážejí každé pondělí a úterý (stejně jako svozy komunálního odpadu).

 NA SBĚRNÝ DVŮR, kde lze tříděný odpad odkládat celoročně zdarma. Oproti stanovištím s velkoobjemovými kontejnery zde lze navíc odkládat vytříděné bílé sklo a kovy.
Provozní doba: středa 13.00 – 18.00 hodin, neděle 13.00 – 18.00 hodin

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání

Tyto osoby jsou podle platného zákona o odpadech tzv. původci odpadů, a tudíž mohou s odpady nakládat pouze v souladu s tímto zákonem a jsou za zákonné zajištění nakládání s opady zcela zodpovědné. Veškeré nakládání s odpady si zajišťují na vlastní náklad a jsou povinny o tom vést průkaznou evidenci a na vyžádání ji předložit kontrolním orgánům. Jako každý původce odpadů jsou povinni přednostně odpady třídit, tudíž musí být schopni kontrolním orgánům doložit, jakým způsobem odpady třídí a jak s tímto tříděným odpadem nakládají.

Jak odpad třídit?

 DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ – tyto kontejnery na tříděný odpad umístěné v obci smí podnikající osoby využívat pouze, mají-li s Městem Rokytnice nad Jizerou uzavřenou písemnou smlouvu. V opačném případě nejsou oprávněni tam tříděné odpady vhazovat! Uzavření této smlouvy zabezpečuje Městský úřad, Bc. Martina Šubrtová, tel. 481 549 319. Roční poplatek za umožnění využívání této sběrné sítě se pohybuje od 1.000,- Kč (např. živnostník) do 5.000,- Kč (např. hotel s restaurací).

 DO PYTLŮ – podnikající osoby mohou na městském úřadě zakoupit pytle na tříděný odpad (na směsný plast, na pet-lahve, na papír a na nápojové kartony) – pokladní doklad o zakoupení pytlů je dokladem pro kontrolní orgány. Ceny pytlů: papír – 10,- Kč, směsný plast – 3,- Kč, pet-lahve – 6,- Kč.

 NA SBĚRNÝ DVŮR, kde mohou podnikající osoby tříděný odpad odkládat celoročně zdarma. Měly by si ovšem vyžádat doklad o odložení odpadu pro kontrolní orgány.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz