Nahoru

Dotační program města

Město Rokytnice nad Jizerou podporuje aktivity a akce konané na území města nebo ve prospěch občanů a návštěvníků města v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a vzdělávání. Poskytování dotací města se řídí jasně danými pravidly.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU NA ROK 2023

Plné znění výzvy:

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou

Příloha č. 1 - Žádost o dotaci

1. Finanční prostředky pro tuto výzvu

 • minimální výše podpory 2.000 Kč 
 • maximální výše podory 49.999 Kč

2. Předmět podpory - volnočasové aktivity dětí a mládeže

 • kulturní a společenské akce
 • sportovní akce
 • vzdělávací programy
 • akce pro seniory
 • podpora činnosti zájmových sdružení a místních spolků s celoroční působností
 • volnočasové aktivity dětí a mládeže

3. Okruh způsobilých žadatelů, důvody podpory stanoveného účelu

 • Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, spolek, zájmový spolek, nadace, popř. jiné subjekty, které mají působnost na území města Rokytnice nad Jizerou, provozují kulturní, sportovní, zájmovou nebo jinou činnost odpovídající tématickému určení dotací na území města nebo jinak přispívají k rozvoji města Rokytnice nad Jizerou.

4. Omezení podpory

 • dotace nemůže být poskytnuta organizaci zřizované městem
 • žadatel nesmí být dlužníkem Města Rokytnice nad Jizerou

5. Minimální spoluúčast žadatele

 • Minimálně 30 % skutečně vynaložených nákladů

6. Požadovaný obsah žádosti

 • řádně vyplněný formulář žádosti o dotaci z rozpočtu města
 • kopie občanského průkazu u fyzické osoby nepodnikající
 • kopie výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku, případně kopie výpisu z jiné evidence, ve které je žadatel zapsán
 • plná moc v případě zastoupení žadatele na základě plné moci
 • je - li žadatel právnickou osobou, identifikace: 

      - osob zastupujících právnickou osobu a s uvedením právního důvodu zastoupení
      - osob s podílem v této právnické osobě
      - osob, v nichž má přímý podíl a výši tohoto podílu

7. Datum ukončení příjmu žádostí

 • 31. 3. 2023

8. Způsob, termín, místo podání žádosti

 • písemně na předepsaném formuláři - Žádost o dotaci (formulář lze vyzvednout na městském úřadě, v kanceláři Městského informačního centra nebo na internetových stránkách http://www.mesto-rokytnice.cz/mesto/dotacni-program-mesta )
 • poštou v zalepené obálce s označením „Granty/Dotace" na adresu:
Město Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197 
512 44 Rokytnice nad Jizerou
 • osobně na podatelnu nebo finanční úsek městského úřadu, dále do Městského informačního centra (boční vchod budovy radnice)

9. Konzultace žádostí:

 • Ing. Lucie Lukešová
 • Jitka Hrušková
 • tel:  481 522 001, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

10. Kontrola formální a administrativní správnosti a úplnosti žádosti, evidence žádostí, kontrola účelovosti

 • Ing. Lucie Lukešová
 • Jitka Hrušková

11. Hodnotící orgán a návrh na přidělení podpory

 • Hodnotící komise jmenovaná radou města

12. Projednání a schválení návrhu

 • Rada města Rokytnice nad Jizerou

13. Oznámení o přidělení podpory

 • Do 14 dnů od projednání radou města
 
 
Powered by Phoca Download

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz