Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 • IČ: 00276057
 • DIČ: CZ00276057 (Město Rokytnice nad Jizerou je plátcem DPH)
 • Číslo účtu: 20 20 20 80/0300 vedený u ČSOB, 78 - 96 45 45 0237/0100 vedený u Komerční banky, a. s.

Rokytnice nad Jizerou je městem s vlastní právní subjektivitou. Znamená to, že v právních vztazích vystupuje Město Rokytnice nad Jizerou svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vztah mezi Městem, jeho správními orgány, volenými představiteli a občany upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Své záležitosti spravuje samostatně při dodržování ostatních obecně závazných předpisů a norem.

Do této samostatné působnosti patří mimo jiné:

 • schvalování programu rozvoje svého územního obvodu
 • hospodaření s majetkem obce
 • poskytování a přijímání darů
 • sestavování rozpočtu a hospodaření podle něj

Město dále:

 • zřizuje a ruší své příspěvkové organizace a organizační složky
 • stanovuje místní poplatky
 • vyhlašuje referenda

Město rovněž řeší úkoly v oblastech:

 • školství
 • sociální péče
 • zdravotnictví
 • kultury

Město též zajišťuje:

 • záležitosti veřejného pořádku
 • zřizuje městskou policii
 • spravuje, udržuje a provozuje zařízení sloužící k uspokojování potřeb občanů
 • odpovídá za čistotu obce
 • odvoz a likvidaci odpadů

Město má právo:

 • ukládat sankce
 • udělovat a odnímat čestné občanství
 • udělovat ceny

K naplňování těchto základních úkolů vydává obecně závazné vyhlášky.

V rozsahu stanoveném zvláštními předpisy vykonává město státní správu. Jedná o tzv. přenesenou působnost.Na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích může obec (rada města) vydávat nařízení i ve věcech, patřících do této přenesené působnosti.

Kromě výjimek daných zákonem a schvalování územně plánovací dokumentace nepřísluší voleným zastupitelům v oblasti přenesené působnosti rozhodovat.

Město Rokytnice nad Jizerou je členem těchto regionálních a celostátních sdružení:

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz