Správa KRNAP - Pyrotechnika do národního parku nepatří!

V souvislosti s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny bude letos poprvé na přelomu roku platit na území Krkonošského národního parku zákaz používání zábavní pyrotechniky. Toto omezení se netýká ochranného pásma KRNAP.  Přestože se jedná o aktivitu tradiční a široce využívanou, její negativní dopad je neoddiskutovatelný (ruší domácí i divoká zvířata, obtěžuje návštěvníky hor i místní obyvatele, zvyšuje koncentraci těžkých kovů v ovzduší).  Více o tomto tématu najdete na http://www.krnap.cz/aktuality/tz-pyrotechnika-do-narodniho-parku-nepatri/

Zimní údržba a bezpečnost místních komunikací

Pro následující zimní sezónu (2017/2018) bude v Rokytnici nad Jizerou zajišťovat zimní údržbu společnost AVE CZ odpadové hospodářství  s. r. o. Režim zimní údržby bude stejný jako v minulých letech a bude se řídit Plánem zimní údržby schváleným Radou města dne 9. září 2015.

Pokračovat ve čtení

Ukončení odkládání bioodpadů v roce 2017

V současné době ještě občané mohou využívat kontejnery na odkládání bioodpadů, a to až do poloviny listopadu 2017. V týdnu od 13. listopadu do 17. listopadu 2017 budou naposledy vyvezeny a uloženy na zimní období. Děkujeme všem občanům za jejich využívání.

Postup zdravého města Rokytnice nad Jizerou do kategorie C v rámci místní agendy 21

Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo projekt s názvem: „Postup zdravého města Rokytnice nad Jizerou do kategorie C v rámci místní agendy 21“. Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci oblasti podpory Regionálního rozvoje, 2.6 - Podpora místní Agendy 21.

V rámci projektu byly realizovány aktivity spadající do kategorie C dle kritérií MA21.  Byl uspořádán seminář pro zaměstnance Městského úřadu, zastupitele města Rokytnice nad Jizerou a další zájemce o tuto problematiku, Seminář probíhal dne 4. května 2017, v zasedací místnosti městského úřadu o počtu 18-ti účastníků, přednášeli lektoři z CI2, o.p.s..  Dále byl uspořádán Den Zdraví, v rámci kterého probíhal projekt „StřevoTour“ ve spolupráci s občanským sdružením OnkoMaják. Nafukovací střevo mělo rozměry 9 x 4 m a dalo se jím procházet. Byl vytvořen jednotný grafický styl PZM a MA 21.

Rovněž bylo poprvé uspořádáno Fórum Zdravého města a MA 21 k udržitelnému rozvoji, tato akce byla zvaná „Spolu pro Rokytnici“, probíhala 11.dubna  2017 a celkem se účastnilo 98 účastníků. K tomu bylo potřeba zakoupit kancelářské potřeby, teleskopické stojany, hlasovací lístky, občerstvení, samolepky a projekční plátno.

Liberecký kraj podpořil tento projekt účelovou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 28 635,55 Kč, což činí 50 % z celkových nákladů projektu. Celkové náklady projektu pak odpovídají 57 271,10 Kč.

Díky dotacím z Libereckého kraje se i v roce 2017 zlepší vybavení JSDH města Rokytnice nad Jizerou

Dotace: Dotační fond Libereckého kraje – Oblast podpory požární ochrana – 1.1. Program Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
Název akce: Doplnění osobních ochranných prostředků
Předmět podpory: Zakoupení osobních ochranných prostředků pro 3 členy JSDH Rokytnice nad Jizerou.
Poskytovatel: Liberecký kraj
Výše dotace: 54.630,- Kč

Dotace: Dotační fond Libereckého kraje – Oblast podpory požární ochrana – 1.1. Program Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
Název akce: Pořízení protichemických plynotěsných obleků
Předmět podpory: Jedná se o pořízení 4 ks protichemických plynotěsných obleků z důvodu předurčeností jednotky pro zásahy v souvislosti s úniky nebezpečných látek. Obleky budou v souladu s vyhláškou umístěny v nové CAS 20/4000/240 - S2T SCANIA.
Poskytovatel: Liberecký kraj
Výše dotace: 94.800,- Kč

Dotace: Dotační fond Libereckého kraje – Oblast podpory požární ochrana – 1.1. Program Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
Název akce: Oprava CAS 32 Tatra 148
Předmět podpory: Jedná se o opravu motoru a výměnu opotřebených pneumatik u vozidla CAS 32 Tatra 148.
Poskytovatel: Liberecký kraj
Výše dotace: 54.400,- Kč

lk

O kotlíkové dotace bude možné žádat od 30. října. Tentokrát bez front

Celkem 135 milionů korun rozdá Liberecký kraj žadatelům na nové ekologické kotle. Druhá vlna kotlíkových dotací bude vyhlášena, po schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje, v pátek 29. září. Od tohoto dne najdou majitelé rodinných domů na dotačních webových stránkách kraje veškeré informace o podmínkách přijetí žádostí a čerpání dotace. Úplně poprvé budou občané žádosti podávat elektronicky, přijímat se začnou v pondělí 30. října v 16:00 hodin.

Pokračovat ve čtení

MAS "Přijďte pobejt!" z. s. - pozvánka na semináře a přednášku

MAS "Přijďte pobejt!", z. s. zve na semináře, které bude konat v souvislosti s výzvami k předkládání projektů do Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzvy plánují vyhlásit na počátku října. Semináře se budou konat v budově MěÚ v Jilemnici (v zasedací místnosti), pro IROP 5.10.2017 od 9:30, pro OPZ 9.10.2017 od 13:00.

Pokračovat ve čtení

Nová zubní ordinace

Oznamujeme, že nová zubní ordinace MUDr. Lucie Císařové bude otevřena dne 9.10.2017.

Pacienti, kteří nejsou v současnosti nikde registrováni, se mohou objednávat od pondělí 11.9.2017 na tel: 720 970 293.
ordinační doba: 
po 7-12   12:30-17:30
út  7-12   12:30-15:30
st  7-12    
čt  7-12   12:30-15:30
pá 7-11
Upozorňujeme, že i na akutní ošetření je třeba se telefonicky objednat, abychom zamezili dlouhým čekacím dobám.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz