Postup zdravého města Rokytnice nad Jizerou do kategorie C v rámci místní agendy 21

Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo projekt s názvem: „Postup zdravého města Rokytnice nad Jizerou do kategorie C v rámci místní agendy 21“. Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci oblasti podpory Regionálního rozvoje, 2.6 - Podpora místní Agendy 21.

V rámci projektu byly realizovány aktivity spadající do kategorie C dle kritérií MA21.  Byl uspořádán seminář pro zaměstnance Městského úřadu, zastupitele města Rokytnice nad Jizerou a další zájemce o tuto problematiku, Seminář probíhal dne 4. května 2017, v zasedací místnosti městského úřadu o počtu 18-ti účastníků, přednášeli lektoři z CI2, o.p.s..  Dále byl uspořádán Den Zdraví, v rámci kterého probíhal projekt „StřevoTour“ ve spolupráci s občanským sdružením OnkoMaják. Nafukovací střevo mělo rozměry 9 x 4 m a dalo se jím procházet. Byl vytvořen jednotný grafický styl PZM a MA 21.

Rovněž bylo poprvé uspořádáno Fórum Zdravého města a MA 21 k udržitelnému rozvoji, tato akce byla zvaná „Spolu pro Rokytnici“, probíhala 11.dubna  2017 a celkem se účastnilo 98 účastníků. K tomu bylo potřeba zakoupit kancelářské potřeby, teleskopické stojany, hlasovací lístky, občerstvení, samolepky a projekční plátno.

Liberecký kraj podpořil tento projekt účelovou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 28 635,55 Kč, což činí 50 % z celkových nákladů projektu. Celkové náklady projektu pak odpovídají 57 271,10 Kč.

Díky dotacím z Libereckého kraje se i v roce 2017 zlepší vybavení JSDH města Rokytnice nad Jizerou

Dotace: Dotační fond Libereckého kraje – Oblast podpory požární ochrana – 1.1. Program Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
Název akce: Doplnění osobních ochranných prostředků
Předmět podpory: Zakoupení osobních ochranných prostředků pro 3 členy JSDH Rokytnice nad Jizerou.
Poskytovatel: Liberecký kraj
Výše dotace: 54.630,- Kč

Dotace: Dotační fond Libereckého kraje – Oblast podpory požární ochrana – 1.1. Program Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
Název akce: Pořízení protichemických plynotěsných obleků
Předmět podpory: Jedná se o pořízení 4 ks protichemických plynotěsných obleků z důvodu předurčeností jednotky pro zásahy v souvislosti s úniky nebezpečných látek. Obleky budou v souladu s vyhláškou umístěny v nové CAS 20/4000/240 - S2T SCANIA.
Poskytovatel: Liberecký kraj
Výše dotace: 94.800,- Kč

Dotace: Dotační fond Libereckého kraje – Oblast podpory požární ochrana – 1.1. Program Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
Název akce: Oprava CAS 32 Tatra 148
Předmět podpory: Jedná se o opravu motoru a výměnu opotřebených pneumatik u vozidla CAS 32 Tatra 148.
Poskytovatel: Liberecký kraj
Výše dotace: 54.400,- Kč

lk

O kotlíkové dotace bude možné žádat od 30. října. Tentokrát bez front

Celkem 135 milionů korun rozdá Liberecký kraj žadatelům na nové ekologické kotle. Druhá vlna kotlíkových dotací bude vyhlášena, po schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje, v pátek 29. září. Od tohoto dne najdou majitelé rodinných domů na dotačních webových stránkách kraje veškeré informace o podmínkách přijetí žádostí a čerpání dotace. Úplně poprvé budou občané žádosti podávat elektronicky, přijímat se začnou v pondělí 30. října v 16:00 hodin.

Pokračovat ve čtení

MAS "Přijďte pobejt!" z. s. - pozvánka na semináře a přednášku

MAS "Přijďte pobejt!", z. s. zve na semináře, které bude konat v souvislosti s výzvami k předkládání projektů do Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzvy plánují vyhlásit na počátku října. Semináře se budou konat v budově MěÚ v Jilemnici (v zasedací místnosti), pro IROP 5.10.2017 od 9:30, pro OPZ 9.10.2017 od 13:00.

Pokračovat ve čtení

Nová zubní ordinace

Oznamujeme, že nová zubní ordinace MUDr. Lucie Císařové bude otevřena dne 9.10.2017.

Pacienti, kteří nejsou v současnosti nikde registrováni, se mohou objednávat od pondělí 11.9.2017 na tel: 720 970 293.
ordinační doba: 
po 7-12   12:30-17:30
út  7-12   12:30-15:30
st  7-12    
čt  7-12   12:30-15:30
pá 7-11
Upozorňujeme, že i na akutní ošetření je třeba se telefonicky objednat, abychom zamezili dlouhým čekacím dobám.

Výměna radničních hodin

V současné době na věži radnice probíhají stavební práce a úpravy, díky kterým bude možné radniční věž a vyhlídkový balkon zpřístupnit pro návštěvníky. Aby mohl být prostor věže plně zpřístupněn, je nutné demontovat velkou část hodinového stroje, který bude nahrazen novým elektronickým. Historický hodinový stroj je v současné době rozebrán a snesen z věže. Poté, až bude odborně vyčištěn a zakonzervován, bude ve věži vystaven jako exponát. Současně s těmito pracemi budou nově natřeny všechny ciferníky hodin včetně repasovaných rafiček. Nové věžní hodiny by měly být osazeny do konce listopadu, prostor věže bude zpřístupněn až na jaře 2018.

Veletrh dotačních příležitostí Liberec

Veletrh dotačních příležitostí pořádá regionální kancelář agentury CzechInvest ve spolupráci s KÚ Libereckého kraje. Akce je zaměřená primárně na podnikatele a podporu, která je jim z různých veřejných zdrojů poskytována, avšak zúčastní se i zástupci agentur a úřadů, které spravují programy určené obcím (IROP, Euroregion Nisa ad.). U jednotlivých stolů budou přítomni konzultanti těchto subjektů, se kterými budou moci podnikatelé a starostové či úředníci o svých záměrech podrobně diskutovat. Akce se koná dne 14. září 2017 od 9:00 do 15:00 v 5. patře nově otevřeného Evropského domu v Liberci.

Mimořádný dotační úspěch VHS Turnov – evropské peníze prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, 42. + 43.výzva

Vodohospodářské sdruženi Turnov je opět velmi úspěšné při získávání evropských dotací. Z Operačního programu Životní prostředí získalo příslib čtyř dotací v celkové výši 82 mil. Kč. Za ně bychom měli v letech 2018 a 2019 intenzifikovat úpravnu pitné vody v Turnově – Nudvojovicích, odstranit zbytky manganu z vodovodní sítě Turnovska, postavit vodovod do osady Vilémov v Rokytnici nad Jizerou a novou kanalizaci v osadě Dolní Štěpanice na Benecku.

Pokračovat ve čtení

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz