• Úvod
  • Novinky
  • Renovace vitrážových oken budovy radnice – I. etapa

Renovace vitrážových oken budovy radnice – I. etapa

logo LKV letošním roce Město Rokytnice nad Jizerou uskutečnila další část z celkové výměny oken budovy radnice. Konkrétně se jednalo o realizaci projektu „Rekonstrukce vitrážových oken budovy radnice – I. etapa“. Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje, tedy z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, v rámci programu podpory č. 7. 2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. Provedení celkové výměny oken budovy najednou by bylo velice finančně náročné, proto je výměna a renovace rozdělena do jednotlivých etap, dle závažnosti stavu oken. Postupná rekonstrukce oken probíhá již od roku 2011 a aktuálně jsou vyměněna veškerá okna ve všech kancelářích Městského úřadu i v celém zázemí dětského lékaře.

I. etapa rekonstrukce vitrážového okna probíhala v obřadní síni budovy radnice, kde hlavním předmětem rekonstrukce bylo vitrážové okno umístěné na jižní straně budovy (zadní část radnice, směrem do dvora budovy). Rám okna byl rozeschlý a prohnilý, při jeho rozměru 4 x 4 m se okno nedalo otevírat. Dále jednotlivá vitrážová skla byla popraskaná a zničená, spojovací olověná síť již neplnila svou funkci pevného spoje, tudíž vitrážová skla odpadávala. V takovémto stavu se nacházejí i zbylá vitrážová okna, proto je renovace oken nezbytně nutná a nedá se už déle odkládat.

Budova radnice je od roku 2017 prohlášena kulturní památkou, takže musely být u rámu dodrženy požadavky Národního památkového ústavu. Celá rekonstrukce vitrážového okna byla rozdělena na tři části, i přesto realizace probíhala souběžně.
První část obsahovala zhotovení nového dřevěného rámu okna. U nového rámu musely být dodrženy veškeré rozměry, aby se do rámu dala zpět usadit restaurovaná vitrážová skla, tudíž se jednalo a velmi precizní práci vzhledem k rozměru a členitosti okna. Nový dřevěný rám zhotovil Pavel Linek - Truhlářství Linek, který prováděl veškeré předchozí výměny oken, takže má velice dobré zkušenosti s jednotlivými požadavky Památkové péče. Rám musel být proveden jako přesná tvarová i materiálová replika rámu původního.
Ve druhé části se jednalo o restaurátorské práce na vitrážových sklech. Restaurování vitrážových skel musí, dle požadavků památkové péče, provádět osoba s oprávněním Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek. K provádění restaurátorských prací byl osloven VITRÁŽE David Roskovec. Ten jednotlivá skla odborně demontoval a očistil, poškozená skla nahradil za nová, všechna sklíčka následně sestavil do nového dřevěného rámu a spojil novou olověnou sítí.
Restaurování kamenných prvků okenního ostění a okolí bylo třetí částí realizace. Tyto restaurátorské práce musel taktéž provádět držitel licence, z tohoto důvodu bylo osloveno Kamenictví Beneš. Okenní ostění bylo řádně očištěno a zdobení prošlo mnoha opravami. Kamenické práce vyžadovaly časté technologické přestávky, tudíž oprava kamene byla časově náročnější, protože tyto práce jsou také hodně závislé na počasí.

Celkové předpokládané náklady projektu činily 327 720 Kč včetně DPH. Liberecký kraj podpořil tento projekt účelovou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 84 071 Kč, což tvoří 25,65 % z celkových nákladů projektu. Dále je na renovaci okna přispěno z Ministerstva kultury dotačním příspěvkem 100 000 Kč. Celkové skutečné náklady na renovaci vitrážového okna činí 302 456 Kč. Snaha o realizaci dalších etap výměny oken budovy radnice bude pokračovat i v následujících letech.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz