• Úvod
 • Novinky
 • Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou

V Rokytnici nad Jizerou již řadu let platí omezení vjezdu pro motorová vozidla do vybraných částí města, které je dáno platnou obecně závaznou vyhláškou a na ni navazujícími pravidly pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou. Protože od zavedení těchto pravidel uplynula jíž řada let, a protože na některá z těchto pravidel se s odstupem času trochu zapomnělo a bývají velmi často porušována, chceme připomenout některé základní principy, které pro omezení vjezdu do vybraných částí města platí:

 • Účelem omezení je regulace provozu v místech, která slouží k rekreaci, prochází tudy turistické a cykloturistické stezky a často se nachází v ochranném pásmu případně přímo v některé zóně KRNAP.
 • Pravidla umožňují vydání povolení k vjezdu pouze těm osobám, které prokáží řádný důvod k vjezdu.
 • Vydané povolení neopravňuje k odstavení nebo parkování vozidla v těchto vybraných místech.
  Odstavení nebo parkování vozidla ve vybraných místech je možné pouze na odstavné nebo parkovací ploše, která byla k tomuto účelu úředně povolena, případně ve stavbách k tomuto účelu určených.
  Nejsou-li taková místa k dispozici, lze vydané povolení využít jen k dopravě osob a zavazadel k objektu a neprodlenému odvozu vozidla mimo vyhrazená místa!!!
 • Ubytovatelé, jejichž ubytovací zařízení se nacházejí v zónách s omezením vjezdu motorových vozidel, mají možnost se registrovat do online systému, který jim umožní napřímo vydávat povolení k vjezdu pro své hosty, a to v návaznosti na počet parkovacích míst, kterými ubytovací zařízení disponuje. Mají tak možnost zajistit svým hostům povolenky předem a jejich hosté tak nemusí o povolenku žádat na úřadě nebo v Městském informačním centru.
 • V případě, že host, který je ubytovaný v ubytovacím zařízení v zóně s omezením vjezdu motorových vozidel, žádá o vystavení povolení k vjezdu na MÚ nebo v Městském informačním centru sám, musí se prokázat potvrzením, dokládajícím, že má v dané lokalitě zajištěno ubytování (voucher, potvrzení rezervace, emailová korespondence s ubytovatelem…).
  Z potvrzení musí jasně vyplývat doba, na kterou je ubytování poskytováno, a také název
  a adresa ubytovacího zařízení.

Celé znění pravidel pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou je k dispozici na webových stránkách města v části „Úřad / Povolení k vjezdu“. http://www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/povoleni-k-vjezdu.

Všem hostům, kteří mají zajištěny služby v ubytovacím zařízení, nacházejícím se v zóně s omezením vjezdu motorových vozidel, doporučujeme, aby se provozovatele ubytovacího zařízení dotázali, jakým způsobem má zajištěno parkování pro své hosty, a jakou formou jim bude vydáno povolení k vjezdu.

Dodržování výše uvedených pravidel a principů přispěje k tomu, že místa, kam se všichni rádi vydáváme za odpočinkem a relaxací, zůstanou k těmto účelům i nadále vhodná a nestanou se jen další frekventovanou komunikací nebo dalším odstavným parkovištěm u supermarketu.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz