Zpřístupnění veže radnice turistům

MMRProjekt „Zpřístupnění věže radnice turistům“, který byl zahájen v minulém roce, byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, konkrétně z podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Tyto finanční prostředky byly použity na zpřístupnění radniční věže turistům (stavební úpravy), na modernizaci věžních hodin a také na propagaci celé akce a projektu.


Stavební práce pro samotné zpřístupnění věže prováděla stavební firma PRIMA spol. s r.o.. Celkové zpřístupnění věže radnice obnášelo úpravu posledních tří schodišťových ramen z důvodu malého prostoru ve věži, kde byly původně umístěny věžní hodiny. Tato původní schodišťová ramena byla nahrazena čtyřmi novými schodišťovými rameny i s podestami. Ve stávajícím půdním prostoru byla vytvořena přístupová lávka, která umožňuje vstup do věžních prostor radnice. Dále bylo nově vybudováno vnitřní osvětlení, včetně nouzového požárního osvětlení a celý prostor schodiště byl osazen novým ocelo-dřevěným zábradlím. Součástí stavebních prací byla příprava staveniště, bourací práce, provedení nové dřevěné nosné konstrukce ve věži, nové elektro rozvody, repas dveří a oken, a také provedení omítek a maleb. Na konci všech stavebních prací byly provedeny veškeré předepsané provozní zkoušky.


Modernizace věžních hodin spočívala ve zhotovení a montáži nového elektronického hodinového a odbíjecího stroje, v opravě ciferníků a rafií, dále pak ve vyčištění původního hodinového stroje, který byl následně zakonzervován a uložen do uzavřené průhledné skříně v prostorách schodiště věže. Veškeré práce na modernizaci věžních hodin uskutečnil pan Ivan Šmerda.


Poslední částí projektu byla propagace akce, kterou tvoří letáky, billboardy a propagační video, lákající turisty na novou turistickou atrakci v Rokytnici nad Jizerou. Letáky, které vytvořila společnost SURA s.r.o., jsou navrženy jako třídílná skládačka a jsou k dispozici zdarma v Městském informačním centru. Dalšími propagačními materiály, které jsou vyrobené od stejné společnosti, jsou dva kusy billboardů, které se nacházejí v Dolní Rokytnici – „U Kroupů“ a na parkovišti nad „Sběrným dvorem“. Podklady pro propagační video shromažďoval po celý rok pan Jan Dolejší, který je následně zpracoval a vytvořil dvouminutový videospot pro prezentaci projektu na webu a sociálních sítích. Odkaz na video zde: https://www.youtube.com/watch?v=LuQXSIsiO_Q .


Celkové náklady projektu jsou 1 626 524,- Kč. Z Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla poskytnuta dotace ve výši 50% z celkových nákladů na zpřístupnění věže radnice turistům.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz