• Úvod
  • Novinky
  • Zimní údržba a bezpečnost místních komunikací

Zimní údržba a bezpečnost místních komunikací

Pro následující zimní sezónu (2017/2018) bude v Rokytnici nad Jizerou zajišťovat zimní údržbu společnost AVE CZ odpadové hospodářství  s. r. o. Režim zimní údržby bude stejný jako v minulých letech a bude se řídit Plánem zimní údržby schváleným Radou města dne 9. září 2015.

Důležité telefonní kontakty:

Dispečink zimní údržby (AVE CZ) – David Srp: 602 603 735

(v pracovních dnech v době od 7.00 – 15.00 hodin je možné využít pevnou linku 481 529 282)

Správce místních komunikací (město Rokytnice n. J.) – Bronislav Patočka: 739 246 866

(v pracovních dnech v době od 7.00 – 15.00 hodin je možné využít pev

Upozornění na úpravu dřevin a zeleně zasahujících do chodníků a pozemních komunikací, upozornění ohledně odklízení sněhu

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou upozorňuje vlastníky pozemků a objektů, které sousedí s chodníky a místními komunikacemi, na povinnost údržby dřevin a zeleně, zasahující do prostoru chodníků a komunikací. Tato povinnost údržby zeleně vyplývá z § 35 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Vlastník pozemku je povinen úpravy zeleně vzrostlé na jeho pozemku provést na vlastní náklady.

V současné době je na některých místních komunikacích a chodnících takový stav, že přerůstající větve z dřevin na soukromých pozemcích omezují běžné užívání místních komunikací (zakrývají dopravní značení, znemožňují zaparkování, zhoršení průjezdnosti apod.) a ohrožují bezpečnost a plynulost provozu na nich (např. zhoršují rozhledové poměry).

Pokud vlastník pozemku nezajistí dostatečnou údržbu dřevin a zeleně, vyzve ho silniční správní úřad k jejich úpravě a stanoví mu přiměřenou lhůtu k nápravě. V případě, že nedojde k odstranění této zeleně ve stanovené lhůtě, silniční správní úřad zahájí s vlastníkem pozemku správní řízení ve smyslu § 35 zákona 13/1997 Sb., a bude mu stanovena lhůta pro odstranění. V případě, že ani v této lhůtě nedojde k nápravě, ořez přerostlé zeleně zajistí městský úřad na vlastní náklady a vynaložené náklady bude požadovat po vlastníkovi pozemku.

Stejné upozornění se týká i odklízení sněhu spadlého ze střech domů. V případě pádu sněhu na komunikaci je povinností vlastníka objektu sníh neprodleně odstranit. Pokud není v jeho možnostech toto učinit, může s Městem Rokytnice nad Jizerou uzavřít smlouvu, která tyto situace řeší. Zcela nepřípustné je vyhazování sněhu z okolí domů do komunikací. Toto se děje poměrně často a způsobuje to velké dopravní problémy.

Tato opatření by měla vést ke zlepšení dopravní situace na území našeho města a měla by mít pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz