Mimořádná opatření a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 – nošení ochranných prostředků, zákaz a omezení hromadných akcí a omezení provozoven a provozů služeb od 18. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví zpřísňuje pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí na stání. Mimořádná opatření - zákaz a omezení hromadných akcí / omezení provozoven a provozů služeb / nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami vše s účinností od 18.9.2020 od 18 hodin do odvolání.

Termín pro bezplatné odkládání nebezpečných odpadů

Informujeme, že ve středu 23. 9. 2020 a v neděli 27. 9. 2020, vždy od 13.00 do 18.00 hodin, bude možné zdarma odložit nebezpečný odpad ve Sběrném dvoře v Rokytnici nad Jizerou. Jedná se výhradně o odpady občanů města nebo vlastníků objektů sloužících k individální rekreaci, kteří v Rokytnici nad Jizerou hradí místní poplatky za odpady.

Tato možnost se nevztahuje na ostatní druhy odpadu, na pneumatiky nebo stavební odpad. Elektroodpady v rámci zpětného odběru elektrozařízení lze odkládat zdarma celoročně.

Od pátku 24. 7. 2020 můžete do lékárny v Libereckém kraji jen s rouškou

Přestože nošení roušky je nutné v nemocnicích či domovech seniorů, po dnešním jednání Krajské epidemiologické komise bude platit tato povinnost v Libereckém kraji například i v lékárnách.  Komise rozhodla o novém mimořádném opatření, jež začne platit v našem regionu od pátku 24. července. Bude se týkat povinnosti nosit roušku nejen v zařízeních zdravotnických a těch, které poskytují sociální služby, kromě sociálních služeb pobytových. Nové nařízení je preventivním opatřením pro ochranu veřejnosti a platí do odvolání.

Pokračovat ve čtení

REKONSTRUKCE LÁVKY A MOSTU PŘES JIZERU V ROKYTNICI NAD JIZEROU

Rokytnice nad Jizerou, 1. 7. 2020
logo LKLávka přes řeku Jizeru mezi Dolní Rokytnicí nad Jizerou a Blanskem v Jablonci nad Jizerou byla vybudována před více jak 60 lety a byla již za hranou svojí životnosti. Kompletní rekonstrukce lávky byla financována z rozpočtů měst Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou a Libereckého kraje. Slavnostní předání stavby proběhlo 1. července 2020. Symbolicky v okamžik předání lávky proběhlo i předání rekonstruovaného mostu přes Jizeru mezi Rokytnicí nad Jizerou a Pasekami nad Jizerou.

Pokračovat ve čtení

Zlatá popelnice 2019 - první místo pro Rokytnici nad Jizerou

Popatnácté soutěžili obyvatelé obcí Libereckého kraje v třídění odpadů v rámci soutěže Zlatá popelnice.  Nejlépe si v roce 2019 vedli v Albrechticích v Jizerských horách, v Jablonci nad Jizerou a v Rokytnici nad Jizerou. Záštitu nad soutěží převzal Jiří Löffelmann, krajský radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Soutěž Zlatá popelnice je určená obcím v Libereckém kraji, které soutěží v množství vytříděného odpadu. Její vyhlašovatelé, Liberecký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., chtějí jejím prostřednictvím motivovat obce ke zvýšení množství vytříděných odpadů z domácností.

Pokračovat ve čtení

Historie projektu vybudování vyhlídkového lesoparku na Strážníku a jeho projednání s veřejností

Město Rokytnice nad Jizerou v letošním roce zahájilo realizaci jednoho z největších projektů, které v posledních letech uskutečnilo, a to výstavbu vyhlídek na Stráži a opravu místních komunikacích v této lokalitě. Cílem projektu je vybudovat turistickou atraktivitu, která pomůže rozšířit nabídku volnočasových aktivit. V rámci střední Evropy se jedná o jedinečný projekt, který je od začátku podporován i Krkonošským národním parkem a v rámci hodnocení česko-polského dotačního programu byl projekt vyhlídek hodnocen jako třetí nejlepší (jak z českých, tak z polských projektů).

Projekt se připravuje již od roku 2014, a od té doby byl předmětem veřejného jednání zastupitelstva města celkem 15x, včetně jednoho jednání zaměřeného přímo na tento projekt v kulturním domě. Dále byl předmětem několika článků v Rokytnickém zpravodaji a ankety, kterou byla oslovena veřejnost.

Pokračovat ve čtení

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou

V Rokytnici nad Jizerou již řadu let platí omezení vjezdu pro motorová vozidla do vybraných částí města, které je dáno platnou obecně závaznou vyhláškou a na ni navazujícími pravidly pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou. Protože od zavedení těchto pravidel uplynula jíž řada let, a protože na některá z těchto pravidel se s odstupem času trochu zapomnělo a bývají velmi často porušována, chceme připomenout některé základní principy, které pro omezení vjezdu do vybraných částí města platí:

Pokračovat ve čtení

Volba přísedících Okresního soudu v Semilech

Okresní soud v Semilech nás informoval, že v následujících měsících končí volební období současných přísedících tohoto soudu. Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou bude na následujícím veřejném jednání potvrzovat stávající přísedící za naše město a popřípadě provede i volbu dalšího nového přísedícího.

Pokračovat ve čtení

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz