Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.07.2017 01.08.2017 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Stavební povolení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.07.2017 01.08.2017 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrativního a technického pracovníka Kabelové televize města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.07.2017 28.07.2017 MÚ Jilemnice, Odbor životního prostředí - Vyrozumění o podaném odvolání
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.06.2017 18.07.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2017 - územního opatření o stavební uzávěře
Opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.06.2017 17.07.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.06.2017 01.08.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - veřejná výzva na obsazení funkce stavebního referenta úseku rozvoje města a investic Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.06.2017 28.07.2017 Krkonoše - svazek měst a obcí - Závěrečný účet 2016
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.06.2017 24.08.2017 Rekonstrukce areálu bývalé základní školy v Horní Rokytnici – přestavba na bytové jednotky
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.06.2017 17.07.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů prodejů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.06.2017 17.07.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.06.2017 17.07.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů směn
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.06.2017 14.07.2017 MÚ Jilemnice, Odbor životního prostředí - Usnesení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.06.2017 08.07.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Rokytnice nad Jizerou
Obecně závazná vyhláška Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.06.2017 28.06.2017 Jilemnicko - svazek obcí - Hospodaření za rok 2016
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.06.2017 23.06.2017 MÚ Jilemnice, Odbor životního prostředí - Usnesení - Vodovodní přivaděč Jizera - Studenov - Horní Domky
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.06.2017 23.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.06.2017 15.06.2017 Pozvánka s programem na jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 14. června 2017 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.05.2017 22.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážníka Městské policie Rokytnice nad Jizerou
Nabídka práce Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.05.2017 22.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/vedoucího finančního úseku Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou
Nabídka práce Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.05.2017 22.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - veřejná výzva na obsazení funkce referenta finančního úseku Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou
Nabídka práce Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.05.2017 22.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvu o právu stavby SM, Horní Rokytnice, Výměna TS TS SM_0517
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.05.2017 13.06.2017 MÚ Jilemnice, Odbor životního prostředí - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o odstranění stavby
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.05.2017 26.06.2017 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj - Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
Kateřina Rotroeklová, DiS.
25.05.2017 15.06.2017 Závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou za rok 2016
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.05.2017 30.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Výzva k předložení cenové nabídky - prodej dřeva na pni
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.05.2017 20.06.2017 Krkonoše - svazek měst a obcí - Závěrečný účet a Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.05.2017 02.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Pronájmy pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.05.2017 27.05.2017 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.05.2017 18.07.2017 Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví České republiky, ke kterým má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad
Nabídka pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.04.2017 31.05.2017 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice - Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2016
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.04.2017 29.05.2017 Finanční úřad pro Liberecký kraj - Veřejná vyhláška ohledně dani z nemovitých věcí na rok 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.04.2017 15.05.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.04.2017 15.05.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pachtu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.04.2017 10.05.2017 VHS Turnov - Závěrečný účet za rok 2016 včetně komentáře, Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.04.2017 01.09.2017 Oddělení matrik a státního občanství, správní odbor, Krajský úřad Libereckého kraje - Léto a s ním spojené cestování
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.04.2017 13.05.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.04.2017 06.05.2017 Vodohospodářské sdružení Turnov - Výzva na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby "Výměna prvků ASŘ na vodárenských objektech"
Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.04.2017 10.05.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/006/2017 na pronájem pozemku v k.ú. Harrachov
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.04.2017 01.05.2017 Magistrát města Kladna - Veřejná vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.03.2017 13.04.2017 Pozvánka s programem na jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 12. dubna 2017 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.03.2017 19.05.2017 Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví - Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče v oboru zubní lékařství pro území Rokytnice nad Jizerou
Zdravotnictví Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.03.2017 01.06.2017 Zdravotní ústav, Ústí nad Labem - Nabídky na informativní rozbory pitné vody
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.03.2017 10.04.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.03.2017 04.04.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru směny a prodejů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.03.2017 29.03.2017 Jilemnicko - svazek obcí - Návrh rozpočtu na rok 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.03.2017 14.03.2017 Neziskovky Libereckého kraje, z.s. - Pozvánka na 1. Kulatý stůl na téma Dramata v účetnictví NO aneb proč to dělat složitě, když to jde jednoduše
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.03.2017 28.02.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.03.2017 25.03.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pachtu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.03.2017 28.02.2018 VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.03.2017 04.04.2017 ČR - Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj - Nabídka pozemků k náhradním restitucím
Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz