Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.04.2016 14.05.2016 Krajský úřad LK, odbor životního prostředí a zemědělství - Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.04.2016 09.05.2016 Městský úřad Jilemnice, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o omezení přístupu na účelové komunikaci
Komunikace Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.04.2016 19.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou na II. polovinu roku 2016
Granty Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.04.2016 11.05.2016 VHS Turnov - Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Hospodaření Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.04.2016 28.04.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Pozvánka na jednání zastupitelstva města dne 27. 4. 2016 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Zastupitelstvo města Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.04.2016 26.04.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.04.2016 17.04.2016 Pozvánka na Mysliveckou konferenci 2016, která se uskuteční dne 16. dubna 2016 od 8,30 hod. v budově Libereckého kraje
Konference Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.04.2016 25.04.2016 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu vydané opatřením obecné povahy
Úprava provozu Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.03.2016 18.04.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.03.2016 19.06.2017 VHS Turnov informuje - výstavba vodovodu a kanalizace - lokalita RTK I
Vodovod, kanalizace Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.03.2016 14.05.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Termín pro odkládání nebezpečného a velkoobjemového odpadu v rámci místního poplatku ve sběrném dvoře: 11. - 13. květen 2016 vždy od 13:00 do 18:00 hodin
Sběrný dvůr Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.03.2016 18.04.2016 Veřejná zakázka č. 20160009 - Oprava cesty ke kapličce na Kostelním vrchu - 1. etapa
Veřejná zakázka Klára Pampelová, DiS.
23.03.2016 11.04.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.03.2016 08.04.2016 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o omezení přístupu na účelové komunikaci
Veřejná vyhláška Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.03.2016 29.03.2016 MÚ Jilemnice - Veřejné vyhášky - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Dopravní značení Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.03.2016 29.03.2016 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy - Změna stanovení záplavového území a změna vymezení aktivní zóny významného vodního toku Jizery
Návrh opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.03.2016 27.03.2016 Jilemnicko - svazek obcí - rozpočet pro rok 2016
Rozpočet Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.02.2016 18.03.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů prodejů
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.02.2016 25.02.2016 Pozvánka s programem na jednání zastupitelstva města dne 24. 2. 2016
Zastupitelstvo města Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.02.2016 23.03.2016 Stavební úřad Rokytnice nad Jizerou-Oznámení zveřejnění návrhu zprávy-ÚP
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.02.2016 15.02.2016 VHS Turnov - Výzva na podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele služby TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA při akci "Rokytnice nad Jizerou - výstavba vodovodu a kanalizace lokalita RTK I."
Veřejná zakázka Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.02.2016 20.02.2016 VHS Turnov - Návrh rozpočtu na rok 2016
Rozpočet Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.01.2016 15.02.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
pronájem pozemku Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.01.2016 06.02.2016 Městský úřad Jilemnice, Odbor dopravy - Veřejné vyhlášky - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek (osazení dopravními značkami)
Dopravní značení Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.01.2016 23.02.2016 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - Vyhlašuje programy k předkládání žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje
Dotace Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.01.2016 31.01.2016 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Oznámení o vyádní opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.01.2016 14.02.2016 CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - zdarma "Vyjádření o existenici nadzemních nebo podzemních sítí"
Sítě Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.01.2016 31.01.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení "Pronájmu části venkovní strany západní zdi objektu čp. 143 v k.ú. Dolní Rokytnice za účelem umístění reklamního zařízení - banneru"
Pronájem Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.01.2016 31.01.2016 dTest, o.p.s., Praha - Hromadná změna dodavatelů energií
Energie Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.01.2016 02.02.2016 Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště Jilemnice - Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016
Daňové přiznání Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.01.2016 25.01.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje pozemku
Prodej pozemku Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.12.2015 18.01.2016 MÚ Jilemnice, Odbor životního prostředí - Usnesení - doručení veřejnou vyhláškou - Vodovodní přivaděč Jizera - Studenov - Horní Domky (Spartak Rokytnice a.s.)
Usnesení Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.12.2015 07.01.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení - nabídka na pronájem ppč. 1333/6 a části ppč. 3262/2 v Horní Rokytnici nad Jizerou za účelem provozování parkoviště pro osobní automobily v období od 10. 1. 2016 do 30. 4. 2016
Pronájem pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.12.2015 10.01.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení - záměr prodeje pozemku a záměry směn pozemků
Prodej a směna pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.12.2015 10.01.2016 Stavební úřad - Rozhodnutí o umístění stavby - Rokytnice nad Jizerou - vodovod Vilémov
Rozhodnutí Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.12.2015 11.01.2016 Správa KRNAP - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2/2015, kterým se doplňuje a mění Návštěvní řád Krkonošského národního parku
Opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.12.2015 04.01.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce
Obecně závazné vyhlášky Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.12.2015 04.01.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
Obecně závazné vyhlášky Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.12.2015 04.01.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazné vyhlášky Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.12.2015 04.01.2016 MÚ Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu - Veřejná vyhláška, kterou se doručuje Zpráva o uplatňování Územního plánu Jablonec nad Jizerou a oznámení jejího projednání
Územní plán Jablonec nad Jizerou Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.12.2015 20.01.2016 VHS Turnov - Výzva na podání nabídky - veřejná zakázka na dodavatele stavby "Rokytnice nad Jizerou - výstavba vodovodu a kanalizace lokalita RTK I"
Veřejná zakázka Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.12.2015 01.01.2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Seznam nemovitých věcí v Rokytnici nad Jizerou s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Majetek Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.12.2015 17.12.2015 Město Rokytnice nad Jizerou - Pozvánka na jednání zastupitelstva města dne 16. prosince 2015 v jídelně ZŠ od 17:00 hodin
Zastupitelstvo města Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.12.2015 29.02.2016 Finanční správa - Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016
Finanční povinnost Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.11.2015 17.12.2015 Město Rokytnice nad Jizerou - Směna části pozemku ve vlastnictví města
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.11.2015 17.12.2015 Město Rokytnice nad Jizerou - Návrh - Rozpočtové provizorium na rok 2016
Rozpočet Kateřina Rotroeklová, DiS.
25.11.2015 01.04.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou
Granty Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.11.2015 04.01.2016 Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů
Doklady Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.11.2015 07.12.2015 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu části konstrukce kovového zábradlí na ppč. 2953/1 v k.ú. Dolní Rokytnice za účelem umístění reklamního zařízení
Záměr pronájmu Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.11.2015 08.12.2015 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení nabídky na pronájem části centrálních parkovišť P2, P3 a P4 v Horní Rokytnici za účelem provozování parkoviště pro osobní automobily a autobusy
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
08 - 12,   13 - 17 hod.
Úterý
08 - 12,   13 - 14:30 hod.
Středa
08 - 12,   13 - 17 hod.
Čtvrtek
08 - 12,   13 - 14:30 hod.
Pátek
08 - 12,   13 - 14:30 hod.

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz