Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.06.2016 28.06.2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/17/2016 na prodej majetku v k.ú. Harrachov
Výběrové řízení Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.06.2016 23.06.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr převodu vlastnických práv k jednotkám čp. 667 a 668 v Horní Rokytnici, obec Rokytnice nad Jizerou
Záměr převodu vlastnických práv Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.06.2016 23.06.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou za rok 2015
Závěrečný účet města Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.05.2016 14.06.2016 Ministerstvo životního prostředí - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.05.2016 14.06.2016 Ministerstvo životního prostředí - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.05.2016 08.06.2016 Oznámení o přerušení dodávky vody
Odstávka vody Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.05.2016 12.06.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2016 - územního opatření o stavební uzávěře
Návrh opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.05.2016 18.06.2016 Krkonoše - svazek měst a obcí - Závěrečný účet za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Hospodaření Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.05.2016 10.06.2016 Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových , odbor Odloučené pracoviště Semily - Oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. HSM/16/2016 na zjištění zájemce o pronájem majetku ve vlastnictví státu - ppč. 448/1 k.ú. Harrachov
Výběrové řízení Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.05.2016 14.06.2016 Jilemnicko - svazek obcí - Závěrečný účet za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jilemnicko - svazek obcí za rok 2015
Hospodaření Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.05.2016 30.05.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.05.2016 07.06.2016 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice - Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2015
Vodné, stočné Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.05.2016 23.05.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů prodejů a směny
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.04.2016 18.05.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.04.2016 30.05.2016 Finanční úřad pro Liberecký kraj - 1. máje 97, 460 02 Liberec - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.04.2016 01.09.2016 Rada města Jilemnice - Nařízení č. 1/2016 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu ORP Jilemnice - Hořicko
Nařízení Kateřina Rotroeklová, DiS.
25.04.2016 14.05.2016 Krajský úřad LK, odbor životního prostředí a zemědělství - Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.04.2016 09.05.2016 Městský úřad Jilemnice, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o omezení přístupu na účelové komunikaci
Komunikace Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.04.2016 19.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou na II. polovinu roku 2016
Granty Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.04.2016 11.05.2016 VHS Turnov - Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Hospodaření Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.04.2016 28.04.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Pozvánka na jednání zastupitelstva města dne 27. 4. 2016 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Zastupitelstvo města Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.04.2016 26.04.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.04.2016 17.04.2016 Pozvánka na Mysliveckou konferenci 2016, která se uskuteční dne 16. dubna 2016 od 8,30 hod. v budově Libereckého kraje
Konference Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.04.2016 25.04.2016 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu vydané opatřením obecné povahy
Úprava provozu Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.03.2016 18.04.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.03.2016 19.06.2017 VHS Turnov informuje - výstavba vodovodu a kanalizace - lokalita RTK I
Vodovod, kanalizace Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.03.2016 14.05.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Termín pro odkládání nebezpečného a velkoobjemového odpadu v rámci místního poplatku ve sběrném dvoře: 11. - 13. květen 2016 vždy od 13:00 do 18:00 hodin
Sběrný dvůr Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.03.2016 18.04.2016 Veřejná zakázka č. 20160009 - Oprava cesty ke kapličce na Kostelním vrchu - 1. etapa
Veřejná zakázka Klára Pampelová, DiS.
23.03.2016 11.04.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.03.2016 08.04.2016 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o omezení přístupu na účelové komunikaci
Veřejná vyhláška Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.03.2016 29.03.2016 MÚ Jilemnice - Veřejné vyhášky - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Dopravní značení Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.03.2016 29.03.2016 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné povahy - Změna stanovení záplavového území a změna vymezení aktivní zóny významného vodního toku Jizery
Návrh opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.03.2016 27.03.2016 Jilemnicko - svazek obcí - rozpočet pro rok 2016
Rozpočet Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.02.2016 18.03.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů prodejů
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.02.2016 25.02.2016 Pozvánka s programem na jednání zastupitelstva města dne 24. 2. 2016
Zastupitelstvo města Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.02.2016 23.03.2016 Stavební úřad Rokytnice nad Jizerou-Oznámení zveřejnění návrhu zprávy-ÚP
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.02.2016 15.02.2016 VHS Turnov - Výzva na podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele služby TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA při akci "Rokytnice nad Jizerou - výstavba vodovodu a kanalizace lokalita RTK I."
Veřejná zakázka Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.02.2016 20.02.2016 VHS Turnov - Návrh rozpočtu na rok 2016
Rozpočet Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.01.2016 15.02.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
pronájem pozemku Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.01.2016 06.02.2016 Městský úřad Jilemnice, Odbor dopravy - Veřejné vyhlášky - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek (osazení dopravními značkami)
Dopravní značení Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.01.2016 23.02.2016 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - Vyhlašuje programy k předkládání žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje
Dotace Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.01.2016 31.01.2016 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Oznámení o vyádní opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.01.2016 14.02.2016 CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - zdarma "Vyjádření o existenici nadzemních nebo podzemních sítí"
Sítě Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.01.2016 31.01.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení "Pronájmu části venkovní strany západní zdi objektu čp. 143 v k.ú. Dolní Rokytnice za účelem umístění reklamního zařízení - banneru"
Pronájem Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.01.2016 31.01.2016 dTest, o.p.s., Praha - Hromadná změna dodavatelů energií
Energie Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.01.2016 02.02.2016 Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště Jilemnice - Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016
Daňové přiznání Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.01.2016 25.01.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje pozemku
Prodej pozemku Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.12.2015 18.01.2016 MÚ Jilemnice, Odbor životního prostředí - Usnesení - doručení veřejnou vyhláškou - Vodovodní přivaděč Jizera - Studenov - Horní Domky (Spartak Rokytnice a.s.)
Usnesení Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.12.2015 07.01.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení - nabídka na pronájem ppč. 1333/6 a části ppč. 3262/2 v Horní Rokytnici nad Jizerou za účelem provozování parkoviště pro osobní automobily v období od 10. 1. 2016 do 30. 4. 2016
Pronájem pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.12.2015 10.01.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení - záměr prodeje pozemku a záměry směn pozemků
Prodej a směna pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz