Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.10.2016 05.11.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení - nabídka na pronájem ppč. 1333/6 a části ppč. 3262/2 v Horní Rokytnici nad Jizerou za účelem provozování parkoviště pro osobní automobily v období od 1. 12. 2016 do 30. 4. 2017
Pronájmy pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.10.2016 16.11.2016 Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Vyhlášení výběrového řízení č. HSM/186/2016
Pronájmy pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.09.2016 18.10.2016 VHS Turnov - Výběrové řízení na pracovní pozice
Nabídka práce Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.09.2016 17.10.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů prodeje
pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.09.2016 17.10.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru směny
pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.09.2016 03.10.2016 Město Wojcieszów - zve 1. - 2. října 2016 na Euroregionální závody psích spřežení ve Wojcieszowu, areál OSiR, Górnicza ul. č. p. 8.
Pozvánka na závody psích spřežení Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.09.2016 22.10.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Termín pro odkládání nebezpečného a velkoobjemového odpadu v rámci místního poplatku - 19. - 21. říjen 2016 vždy od 13:00 do 18:00 hodin
Sběrný dvůr Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.09.2016 21.10.2016 Exekutorský úřad Plzeň - Usnesení - Dražební vyhláška - elektronická dražba
Usnesení Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.09.2016 10.10.2016 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Volby Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.09.2016 27.09.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Pozvánka na jednání zastupitelstva města dne 26. 9. 2016
Zastupitelstvo města Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.09.2016 01.12.2016 OMEXOM GA Energo s.r.o., Plzeň - Oznámení - vlastníkům a nájemcům pozemků v obcích Stromkovice, Bratrouchov a Brno
Oznámení Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.09.2016 28.09.2016 Krajský úřad LK, odbor životního prostředí a zemědělství - Oznámení - "Výstavba rodinného domu na ppč. 1809/17 v k.ú. Dolní Rokytnice"
Oznámení Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.09.2016 17.11.2016 ČEZ Distribuce a.s., Děčín - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Upozornění Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.09.2016 24.09.2016 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Veřejná vyhláška Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.09.2016 24.09.2016 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o omezení přístupu na účelové komunikaci
Veřejná vyhláška Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.09.2016 24.09.2016 Město Harrachov - výběrové řízení na místo: Administrativní a spisový pracovník stavebního řádu na dobu určitou (1 rok)
Nabídka práce Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.08.2016 19.09.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr na změnu zájemce na ppč. 755 v k.ú. Rokytno v Krkonoších, části ppč. 157/1 a části ppč. 158 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
Pronájmy pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.08.2016 22.09.2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Semily - Výběrové řízení č. HSM/118/2016 s následnou aukcí na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu
Výběrové řízení Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.08.2016 21.09.2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Výběrové řízení č. HSM/116/2016
Výběrové řízení Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.08.2016 23.09.2016 Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška
Dražební vyhláška Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.08.2016 30.08.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Nabídka palivového dřeva
Nabídka dřeva Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.08.2016 03.09.2016 Město Harrachov - Výběrové řízení na místo referent/referentka cestovního ruchu a propagace na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou)
nabídka práce Kateřina Rotroeklová, DiS.
01.08.2016 03.10.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná výzva na obsazení funkce sociálního pracovníka/sociální pracovnice Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou
nabídka práce Kateřina Rotroeklová, DiS.
01.08.2016 01.09.2016 Real dražby.cz, s.r.o., Praha - Dražební vyhláška
Dražební vyhláška Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.07.2016 08.08.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o omezení přístupu na účelové komunikaci
Městský úřad Jilemnice Bc. Martina Šubrtová
22.07.2016 08.08.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Městský úřad Jilemnice Bc. Martina Šubrtová
12.07.2016 13.08.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2016 - územní opatření o stavební uzávěře
Opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.06.2016 17.07.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.06.2016 15.07.2016 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odbor odloučené pracoviště Semily - Oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. HSM/68/2016 s následnou aukcí na ppč. 1238/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
Výběrové řízení Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.06.2016 11.07.2016 20160026 - Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO 401 - Rekonstrukce odběrných míst, stabilizace a regulace napětí s využitím financování z úspor
Výběrové řízení Klára Pampelová, DiS.
24.06.2016 11.07.2016 20160023 - Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO 402 Výměna svítidel
Výběrové řízení Klára Pampelová, DiS.
10.06.2016 23.06.2016 Pozvánka s programem na jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 22. června 2016 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Zastupitelstvo města Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.06.2016 20.06.2016 20160018 - Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO401 - Rekonstrukce odběrmých míst, stabilizace a regulace napětí s využitím služby financování metodou EPC
Výběrové řízení Klára Pampelová, DiS.
09.06.2016 20.06.2016 20160019 - Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO402 - Výměna svítidel
Výběrové řízení Klára Pampelová, DiS.
02.06.2016 20.06.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.06.2016 28.06.2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/17/2016 na prodej majetku v k.ú. Harrachov
Výběrové řízení Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.06.2016 23.06.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr převodu vlastnických práv k jednotkám čp. 667 a 668 v Horní Rokytnici, obec Rokytnice nad Jizerou
Záměr převodu vlastnických práv Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.06.2016 23.06.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou za rok 2015
Závěrečný účet města Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.05.2016 14.06.2016 Ministerstvo životního prostředí - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.05.2016 14.06.2016 Ministerstvo životního prostředí - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.05.2016 08.06.2016 Oznámení o přerušení dodávky vody
Odstávka vody Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.05.2016 12.06.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2016 - územního opatření o stavební uzávěře
Návrh opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.05.2016 18.06.2016 Krkonoše - svazek měst a obcí - Závěrečný účet za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Hospodaření Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.05.2016 10.06.2016 Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových , odbor Odloučené pracoviště Semily - Oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. HSM/16/2016 na zjištění zájemce o pronájem majetku ve vlastnictví státu - ppč. 448/1 k.ú. Harrachov
Výběrové řízení Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.05.2016 14.06.2016 Jilemnicko - svazek obcí - Závěrečný účet za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jilemnicko - svazek obcí za rok 2015
Hospodaření Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.05.2016 30.05.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.05.2016 07.06.2016 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice - Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2015
Vodné, stočné Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.05.2016 23.05.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů prodejů a směny
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.04.2016 18.05.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.04.2016 30.05.2016 Finanční úřad pro Liberecký kraj - 1. máje 97, 460 02 Liberec - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
08 - 12,   13 - 17 hod.
Úterý
08 - 12,   13 - 14:30 hod.
Středa
08 - 12,   13 - 17 hod.
Čtvrtek
08 - 12,   13 - 14:30 hod.
Pátek
08 - 12,   13 - 14:30 hod.

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz