Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.04.2017 15.05.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pachtu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.04.2017 10.05.2017 VHS Turnov - Závěrečný účet za rok 2016 včetně komentáře, Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.04.2017 01.09.2017 Oddělení matrik a státního občanství, správní odbor, Krajský úřad Libereckého kraje - Léto a s ním spojené cestování
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.04.2017 13.05.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.04.2017 06.05.2017 Vodohospodářské sdružení Turnov - Výzva na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby "Výměna prvků ASŘ na vodárenských objektech"
Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.04.2017 10.05.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/006/2017 na pronájem pozemku v k.ú. Harrachov
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.04.2017 01.05.2017 Magistrát města Kladna - Veřejná vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.03.2017 13.04.2017 Pozvánka s programem na jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 12. dubna 2017 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.03.2017 19.05.2017 Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví - Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče v oboru zubní lékařství pro území Rokytnice nad Jizerou
Zdravotnictví Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.03.2017 01.06.2017 Zdravotní ústav, Ústí nad Labem - Nabídky na informativní rozbory pitné vody
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.03.2017 10.04.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.03.2017 04.04.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru směny a prodejů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.03.2017 29.03.2017 Jilemnicko - svazek obcí - Návrh rozpočtu na rok 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.03.2017 14.03.2017 Neziskovky Libereckého kraje, z.s. - Pozvánka na 1. Kulatý stůl na téma Dramata v účetnictví NO aneb proč to dělat složitě, když to jde jednoduše
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.03.2017 28.02.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.03.2017 25.03.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pachtu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.03.2017 28.02.2018 VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.03.2017 04.04.2017 ČR - Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj - Nabídka pozemků k náhradním restitucím
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.03.2017 24.03.2017 Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.02.2017 07.03.2017 MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. vyhlašuje dne 20. 2. 2017 výběrové řízení na obsazení pozice v rámci realizace Strategie komunitně vedeného území MAS „Přiďte pobejt!“
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.02.2017 09.03.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Pozvánka na jednání zastupitelstva města dne 8. března 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.02.2017 13.03.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 2/2016 - Územní opatření o stavební uzávěře
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.02.2017 01.04.2017 KORID LK, spol. s r.o. - Koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji - změny jízdních řádů od 5. března 2017 - Semilsko
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.02.2017 09.03.2017 Návrh rozpočtu města pro rok 2017
Bc. Martina Šubrtová
20.02.2017 10.03.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.02.2017 15.03.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Semily - Výběrové řízení č. HSM/003/2017 s aukcí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.02.2017 04.03.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.02.2017 01.04.2017 Finanční úřad pro Liberecký kraj - přehled úředních hodin na územních pracovištích v Semilech, v Turnově a v Jilemnici
Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.02.2017 24.03.2017 Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, PhD. Praha 6 - Dražební vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.02.2017 20.02.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru směny
Směny pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.
01.02.2017 19.04.2017 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.01.2017 17.02.2017 VHS Turnov - Návrh rozpočtu na rok 2017
Rozpočet Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.01.2017 13.02.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.01.2017 01.02.2017 Zeměměřický úřad, Praha - Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.01.2017 23.01.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.01.2017 20.01.2017 MÚ Jilemnice, Odbor životního prostředí - Usnesení - doručení veřejnou vyhláškou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.12.2016 12.01.2017 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odbor odloučené pracoviště Semily - oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. HSM/227/2016
Výběrové řízení Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.12.2016 06.01.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 2/2016 - územního opatření o stavební uzávěře
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.12.2016 06.01.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.12.2016 26.12.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Rozpočtové provizorium na rok 2017
Rozpočet Kateřina Rotroeklová, DiS.
01.12.2016 01.02.2017 Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost, ÚP ČR - Veřejně prospěšné práce - Jak pomohla EU a Evropský sociální fond naší obci?
Kateřina Rotroeklová, DiS.
25.11.2016 08.12.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Pozvánka na jednání zastupitelstva města dne 7. prosince 2016
Zastupitelstvo města Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.11.2016 05.12.2016 Krkonoše - svazek měst a obcí - Návrh rozpočtu pro rok 2017
Návrh rozpočtu Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.11.2016 01.12.2016 Stavební úřad - Oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Rokytnice nad Jizerou včetně zadání Změny č. 4
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.11.2016 06.12.2016 Dražební vyhláška - dobrovolná elektronická dražba - ppč. 2598/4 v k.ú. Dolní Rokytnice
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.11.2016 21.11.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvu o právu stavby 9120053562 SM, Dolní Rokytnice TS 840 ONV Kolín
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.10.2016 04.11.2016 Neziskovky Libereckého kraje, z. s. - Pozvánka na III. Krajskou konferenci - 3. 11. 2016 od 15:00 hodin v budově Krajského úřadu LK
Pozvánka Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.10.2016 24.11.2016 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odbor odloučené pracoviště Semily - oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. HSM/178/2016 s následnou aukcí na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.10.2016 05.11.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení - nabídka na pronájem části ppč. 1214/1 v Horní Rokytnici nad Jizerou za účelem provozování parkoviště pro osobní automobily v období od 1. 12. 2016 do 30. 4. 2017
Pronájmy pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.10.2016 05.11.2016 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení - nabídka na pronájem ppč. 1333/6 a části ppč. 3262/2 v Horní Rokytnici nad Jizerou za účelem provozování parkoviště pro osobní automobily v období od 1. 12. 2016 do 30. 4. 2017
Pronájmy pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
08 - 12,   13 - 17 hod.
Úterý
08 - 12,   13 - 14:30 hod.
Středa
08 - 12,   13 - 17 hod.
Čtvrtek
08 - 12,   13 - 14:30 hod.
Pátek
08 - 12,   13 - 14:30 hod.

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz