Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.06.2017 15.06.2017 Pozvánka s programem na jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 14. června 2017 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.05.2017 22.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážníka Městské policie Rokytnice nad Jizerou
Nabídka práce Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.05.2017 22.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/vedoucího finančního úseku Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou
Nabídka práce Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.05.2017 22.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - veřejná výzva na obsazení funkce referenta finančního úseku Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou
Nabídka práce Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.05.2017 22.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvu o právu stavby SM, Horní Rokytnice, Výměna TS TS SM_0517
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.05.2017 13.06.2017 MÚ Jilemnice, Odbor životního prostředí - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o odstranění stavby
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.05.2017 26.06.2017 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj - Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
Kateřina Rotroeklová, DiS.
25.05.2017 15.06.2017 Závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou za rok 2016
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.05.2017 30.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Výzva k předložení cenové nabídky - prodej dřeva na pni
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.05.2017 20.06.2017 Krkonoše - svazek měst a obcí - Závěrečný účet a Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.05.2017 02.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Pronájmy pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.05.2017 27.05.2017 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.05.2017 18.07.2017 Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví České republiky, ke kterým má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad
Nabídka pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.04.2017 31.05.2017 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice - Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2016
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.04.2017 29.05.2017 Finanční úřad pro Liberecký kraj - Veřejná vyhláška ohledně dani z nemovitých věcí na rok 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.04.2017 15.05.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.04.2017 15.05.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pachtu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.04.2017 10.05.2017 VHS Turnov - Závěrečný účet za rok 2016 včetně komentáře, Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.04.2017 01.09.2017 Oddělení matrik a státního občanství, správní odbor, Krajský úřad Libereckého kraje - Léto a s ním spojené cestování
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.04.2017 13.05.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.04.2017 06.05.2017 Vodohospodářské sdružení Turnov - Výzva na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby "Výměna prvků ASŘ na vodárenských objektech"
Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.04.2017 10.05.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/006/2017 na pronájem pozemku v k.ú. Harrachov
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.04.2017 01.05.2017 Magistrát města Kladna - Veřejná vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.03.2017 13.04.2017 Pozvánka s programem na jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 12. dubna 2017 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.03.2017 19.05.2017 Krajský úřad LK, odbor zdravotnictví - Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče v oboru zubní lékařství pro území Rokytnice nad Jizerou
Zdravotnictví Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.03.2017 01.06.2017 Zdravotní ústav, Ústí nad Labem - Nabídky na informativní rozbory pitné vody
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.03.2017 10.04.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.03.2017 04.04.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru směny a prodejů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.03.2017 29.03.2017 Jilemnicko - svazek obcí - Návrh rozpočtu na rok 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.03.2017 14.03.2017 Neziskovky Libereckého kraje, z.s. - Pozvánka na 1. Kulatý stůl na téma Dramata v účetnictví NO aneb proč to dělat složitě, když to jde jednoduše
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.03.2017 28.02.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.03.2017 25.03.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pachtu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.03.2017 28.02.2018 VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.03.2017 04.04.2017 ČR - Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj - Nabídka pozemků k náhradním restitucím
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.03.2017 24.03.2017 Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.02.2017 07.03.2017 MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. vyhlašuje dne 20. 2. 2017 výběrové řízení na obsazení pozice v rámci realizace Strategie komunitně vedeného území MAS „Přiďte pobejt!“
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.02.2017 09.03.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Pozvánka na jednání zastupitelstva města dne 8. března 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.02.2017 13.03.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 2/2016 - Územní opatření o stavební uzávěře
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.02.2017 01.04.2017 KORID LK, spol. s r.o. - Koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji - změny jízdních řádů od 5. března 2017 - Semilsko
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.02.2017 09.03.2017 Návrh rozpočtu města pro rok 2017
Bc. Martina Šubrtová
20.02.2017 10.03.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.02.2017 15.03.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Semily - Výběrové řízení č. HSM/003/2017 s aukcí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.02.2017 04.03.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.02.2017 01.04.2017 Finanční úřad pro Liberecký kraj - přehled úředních hodin na územních pracovištích v Semilech, v Turnově a v Jilemnici
Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.02.2017 24.03.2017 Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, PhD. Praha 6 - Dražební vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.02.2017 20.02.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru směny
Směny pozemků Kateřina Rotroeklová, DiS.
01.02.2017 19.04.2017 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.01.2017 17.02.2017 VHS Turnov - Návrh rozpočtu na rok 2017
Rozpočet Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.01.2017 13.02.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.01.2017 01.02.2017 Zeměměřický úřad, Praha - Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz