Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.09.2018 12.10.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.09.2018 17.10.2018 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odbor Odloučené pracoviště Semily - Oznámení vyhlášení výběrového řízení č. HSM/032/2018 s aukcí - ppč. 448/1 k.ú. Harrachov, obec Harrachov
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.09.2018 08.10.2018 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Oznámení a místě konání voleb do zastupitelstva obce
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.09.2018 15.10.2018 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Oznámení a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.09.2018 20.09.2018 Pozvánka s programem na jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 19. září 2018 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.09.2018 01.10.2018 Krkonoše - svazek měst a obcí - Závěrečný účet 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.09.2018 13.09.2018 MÚ Rokytnice nad Jizerou - První zasedání okrskové volební komise dne 12. září 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MÚ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.09.2018 30.11.2018 ČEZ Distribuce a.s., Děčín - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.09.2018 20.09.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr směny
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.08.2018 18.09.2018 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Veřejná vyhláška - Vyrozumění o obsahu podaného odvolání
Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.08.2018 14.09.2018 Oznámení hejtmana Libereckého kraje pro území celého Libereckého kraje - zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, a to od 14:00 hodin dne 24. srpna 2018
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.08.2018 11.09.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.08.2018 14.10.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Rokytnici nad Jizerou - volby do zastupitelstva obce a volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5. a 6. října 2018
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.08.2018 27.08.2018 Oznámení hejtmana LK pro území okresů Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou - Začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, Nařízení LK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.08.2018 24.08.2018 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.08.2018 24.08.2018 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva města Jablonec nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.08.2018 24.08.2018 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.08.2018 06.09.2018 Exekutorský úřad Plzeň-Dražební vyhláška-opravné rozhodnutí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.08.2018 30.08.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výběrové řízení
Bc. Martina Šubrtová
06.08.2018 06.09.2018 Exekutorský úřad Plzeň - Dražební vyhláška
Bc. Martina Šubrtová
23.07.2018 11.08.2018 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.07.2018 06.08.2018 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.07.2018 27.07.2018 Veřejná vyhláška
Krajský úřad LK Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.07.2018 27.07.2018 Krajský úřad LK, odbor životního prostředí a zemědělství - Závěr zjišťovacího řízen - rozhodnutí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.07.2018 06.08.2018 Veřejně prospěšné práce - jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.06.2018 01.08.2018 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Informace k volbám do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
Kateřina Rotroeklová, DiS.
25.06.2018 30.06.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
25.06.2018 16.07.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.06.2018 24.07.2018 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 4 územního plánu Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.06.2018 27.06.2018 Svazek obcí Jilemnicko - Závěrečný účet za rok 2017, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.06.2018 21.06.2018 Pozvánka s programem na jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 20. června 2018 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.06.2018 26.06.2018 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.06.2018 21.06.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr smluvně zřídit právo stavby
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.06.2018 21.06.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr prodeje části ppč. 1241/2 o výměře 41 m2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.06.2018 21.06.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.05.2018 21.06.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Návrh - závěrečný účet za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rokytnice nad Jizerou za rok 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.05.2018 17.06.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.05.2018 11.06.2018 Krajský úřad LK, Odbor životního prostředí a zemědělství - Oznámení - Novostavba rodinného domu parc.č. 1304/37, k.ú. Dolní Rokytnice
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.05.2018 14.06.2018 Krkonoše - svazek měst a obcí - Závěrečný účet 2017, Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017, závěrečné výkazy
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.05.2018 31.05.2018 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.05.2018 01.06.2018 Zápis z jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou 25. 4. 2018
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.05.2018 29.05.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru směny
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.05.2018 30.06.2019 VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.05.2018 22.05.2018 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice - Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.05.2018 22.05.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.04.2018 28.05.2018 Finanční úřad pro Liberecký kraj - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam, Splatnost daně z nemovitých věcí, Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.04.2018 13.05.2018 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.04.2018 21.05.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Termín pro odkládání nebezpečného odpadu v rámci místního poplatku - středa 16. května 2018, neděle 20. května 2018 vždy od 13:00 od 18:00 hodin
Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.04.2018 30.04.2018 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pachtu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
12.04.2018 26.04.2018 Pozvánka s programem na jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 25. dubna 2018 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz