Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.10.2017 22.10.2017 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Přehled o telefonním spojení do volebních místností
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.10.2017 24.10.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů směn
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.10.2017 01.11.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Rozpočtové opatření č. 4/2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.10.2017 31.10.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení - prodej osobního automobilu Škoda Fabia Combi
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.10.2017 28.10.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení - pronájem ppč. 1333/6 a části ppč. 3262/2 v Horní Rokytnici nad Jizerou za účelem provozování parkoviště pro osobní automobily v období od 1. 12. 2017 do 30. 4. 2018
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.10.2017 22.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.09.2017 28.09.2017 MÚ Rokytnice nad Jizerou - První zasedání okrskové volební komise dne 27. září 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.09.2017 28.09.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Pozvánka na jednání zastupitelstva města dne 27. září 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.09.2017 07.10.2017 MÚJilemnice, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.09.2017 12.10.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/017/2017 s aukcí na zjištění zájemce o pronájem majetku ve vlastnictví státu - ppč. 448/1 k. ú. Harrachov, obec Harrachov
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.09.2017 15.11.2017 ČEZ Distribuce a.s., Děčín - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.09.2017 06.10.2017 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Oznámení zahájení územního řízení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.09.2017 02.10.2017 Městský úřad Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.09.2017 12.12.2017 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, Liberec - Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zák. č. 503/2012 Sb. o prodeji půdy
Pozemky Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.09.2017 28.09.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Smlouva o právu stavby
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.09.2017 28.09.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr směny
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.09.2017 02.10.2017 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Rozhodnutí o umístění stavby
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.09.2017 29.09.2017 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice II/294 městem Rokytnice nad Jizerou
Veřejná vyhláška Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.09.2017 22.10.2017 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.08.2017 14.09.2017 Opatření obecné povahy č. 1/2017 - územního opatření o stavební uzávěře
Bc. Martina Šubrtová
28.08.2017 29.09.2017 Dražební vyhláška - dobrovolná elektronická dražba - pozemek pč. 2598/4 o výměře 1885 m2 v katastrálním území Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.08.2017 14.09.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení - prodej osobního automobilu Škoda Fabia Combi
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.08.2017 11.10.2017 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Prodej ubytovacího zařízení v obci Rokytnice nad Jizerou, Rokytno
Dražební vyhláška Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.08.2017 31.08.2017 Výzva všem provozovatelům níže uvedených aktivit k doplnění a publikování jejich nabídky v rámci připravovaných informačních materiálů Jilemnicka – svazku obcí v projektu "Společně krajem Jilemnicka“
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.08.2017 26.08.2017 České dráhy, a.s., Generální ředitelství Regionální obchodní centrum Liberec Nákladní 344/2, 460 02 Liberec - Plánované výluky
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.08.2017 17.10.2017 Státní pozemkový úřad - informace k nabídce pozemků
Státní pozemkový úřad Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.07.2017 15.08.2017 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Oznámení zahájení územního řízení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.07.2017 01.12.2017 Informace o uzavření komunikace č. III./01020 vedoucí z Harrachova k zastávce ČD Mýtiny
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.07.2017 16.08.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/015/2017 na pronájem pozemku v k.ú. Harrachov
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.07.2017 31.08.2017 Dražební vyhláška - o elektronické dražbě (č.j. 067 EX104182/08-281)
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.07.2017 19.08.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.07.2017 07.08.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.07.2017 08.08.2017 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Stavební úřad - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.07.2017 04.08.2017 Krajský úřad LK, odbor životního prostředí a zemědělství - Oznámení - "Výměna technologie lyžařského vleku za lanovou dráhu Studenov - Hranice"
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.07.2017 01.08.2017 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Stavební povolení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.07.2017 01.08.2017 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrativního a technického pracovníka Kabelové televize města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.07.2017 28.07.2017 MÚ Jilemnice, Odbor životního prostředí - Vyrozumění o podaném odvolání
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.06.2017 18.07.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2017 - územního opatření o stavební uzávěře
Opatření obecné povahy Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.06.2017 17.07.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.06.2017 01.08.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - veřejná výzva na obsazení funkce stavebního referenta úseku rozvoje města a investic Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.06.2017 28.07.2017 Krkonoše - svazek měst a obcí - Závěrečný účet 2016
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.06.2017 24.08.2017 Rekonstrukce areálu bývalé základní školy v Horní Rokytnici – přestavba na bytové jednotky
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.06.2017 17.07.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů prodejů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.06.2017 17.07.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.06.2017 17.07.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů směn
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.06.2017 14.07.2017 MÚ Jilemnice, Odbor životního prostředí - Usnesení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.06.2017 08.07.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Rokytnice nad Jizerou
Obecně závazná vyhláška Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.06.2017 28.06.2017 Jilemnicko - svazek obcí - Hospodaření za rok 2016
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.06.2017 23.06.2017 MÚ Jilemnice, Odbor životního prostředí - Usnesení - Vodovodní přivaděč Jizera - Studenov - Horní Domky
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.06.2017 23.06.2017 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz