Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.01.2020 14.02.2020 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Rozhodnutí - schválení stavebního záměru na stavbu "Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice II/294 městem Rokytnice nad Jizerou, I. etapa Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice"
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.01.2020 15.02.2020 Oznámení záměru prodeje osobního automobilu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.01.2020 07.02.2020 MÚ Rokytnice nad Jizerou, Stavební úřad - Oznámení návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.01.2020 24.01.2020 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Oznámení zahájení společného řízení - Oprava místní komunikace MŠ HR
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.01.2020 01.02.2020 Zápis z jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 16. prosince 2019
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.01.2020 23.01.2020 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Oznámení zahájení společného řízení - Apartmány Rokytnice - Rekonstrukce místních komunikací a stavba parkoviště, Horní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.12.2019 06.01.2020 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Oznámení zahájení společného řízení - Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice II/294 městem Rokytnice nad Jizerou, I. etapa
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.12.2019 06.01.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru směny
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.12.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška města Rokytnice nad Jizerou č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.12.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška města Rokytnice nad Jizerou č. 6/2019, o místním poplatku ze psů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.12.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška města Rokytnice nad Jizerou č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.12.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška města Rokytnice nad Jizerou č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.12.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška města Rokytnice nad Jizerou č. 9/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.12.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška města Rokytnice nad Jizerou č. 10/2019, o místním poplatku ze vstupného
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.12.2019 17.12.2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, které se bude konat v pondělí 16. 12. 2019
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.11.2019 16.12.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Rozhodnutí - stavební povolení - rekonstrukce mostu Komex, Rokytno, Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.11.2019 16.12.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.11.2019 17.12.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr směny
Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.11.2019 16.12.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
25.11.2019 16.12.2019 VHS Turnov - Střednědobý výhled v tis. Kč včetně DPH - 2020 - 2024
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.11.2019 17.12.2019 Krkonoše - svazek měst a obcí - Návrh rozpočtu 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.11.2019 26.11.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru
Kateřina Rotroeklová, DiS.
25.10.2019 12.11.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Rozhodnutí - stavební povolení - Rekonstrukce mostu Komex, Rokytno, Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.10.2019 08.11.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.10.2019 12.11.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení - nabídka na pronájem ppč. 1333/6 a části ppč. 3262/2 v Horní Rokytnici za účelem provozování parkoviště pro osobní automobily v období od 1. 12. 2019 do 30. 4. 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.10.2019 23.10.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.10.2019 21.10.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.09.2019 18.10.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.09.2019 16.10.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebními odpady na území města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.09.2019 11.10.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.09.2019 09.10.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.09.2019 19.12.2019 ČEZ Distribuce a.s.,Děčín - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.09.2019 01.11.2019 VHS Turnov - Výzva na podání nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby - Rokytnice nad Jizerou - obnova ČOV
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.09.2019 07.10.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení - Rekonstrukce komunikace Vrcha - Stráž
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.09.2019 26.09.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Pozvánka na jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 25. 9. 2019 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.09.2019 26.09.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr směny
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.09.2019 23.09.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.09.2019 18.09.2019 Agentura ochrany přírody a krajiny - Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.08.2019 27.09.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru převodu souboru movitých a nemovitých věcí (ČOV a páteřního kanalizačního řádu) formou daru do majetku VHS Turnov
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.08.2019 11.10.2019 Exekutorský úřad Praha 8 - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.08.2019 09.09.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Oznámení o zahájení stavebního řízení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.08.2019 28.08.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.07.2019 19.08.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.07.2019 12.08.2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I/14
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.07.2019 09.08.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.07.2019 31.07.2019 Městský úřad Jilemnice - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích
Bc. Martina Šubrtová
10.07.2019 29.07.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.07.2019 29.07.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů směn
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.07.2019 07.08.2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/04/2019 na pronájem majetku v k.ú. Harrachov
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.07.2019 23.07.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje užitkového automobilu Gazelle
Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz