Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.03.2020 14.04.2020 Krizová opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (26. března 2020)
Bc. Martina Šubrtová
26.03.2020 13.04.2020 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
25.03.2020 11.04.2020 Zápis z jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 4. března 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
25.03.2020 14.04.2020 Mimořádné opatření - volný pohyb osob
Bc. Martina Šubrtová
24.03.2020 14.04.2020 Krizová opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (23. března 2020)
Bc. Martina Šubrtová
24.03.2020 - MÚ Rokytnice nad Jizerou - Omezení úředních hodin v souvislosti s nouzovým stavem republiky
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.03.2020 10.04.2020 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Rekonstrukce mostu Vilémov - Havírna
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.03.2020 14.04.2020 Krizová opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (19. března 2020)
Bc. Martina Šubrtová
19.03.2020 14.04.2020 Krizová opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (18. března 2020)
Bc. Martina Šubrtová
17.03.2020 14.04.2020 Krizová opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (15. března 2020)
Bc. Martina Šubrtová
17.03.2020 14.04.2020 Krizová opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (16. března 2020)
Bc. Martina Šubrtová
16.03.2020 - Výzva občanům + Desatero zodpovědného chování během celoplošného omezení pohybu v souvislosti s výskytem koronaviru
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.03.2020 14.04.2020 Krizová opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (13. března 2020)
Informační centrum
14.03.2020 14.04.2020 Krizová opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (14. března 2020)
Informační centrum
13.03.2020 14.04.2020 Usnesení Vlády ČR - Vyhlášení nouzového stavu
Bc. Martina Šubrtová
13.03.2020 14.04.2020 Krizová opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (12. března 2020)
Bc. Martina Šubrtová
10.03.2020 31.03.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru směny
Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.03.2020 31.03.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.03.2020 31.03.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.03.2020 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků, kteří se nacházejí na území obce
Kateřina Rotroeklová, DiS.
06.03.2020 31.12.2020 VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.02.2020 13.05.2020 Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.01.2020 31.03.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.12.2019 - MÚ Rokytnice nad Jizerou - Akreditace pro přípravu k odborným zkouškám a následným pravidelným školením odborně způsobilých osob zajišťujících provozování dráhy a drážní dopravy na lanových dráhách
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.12.2019 31.12.2024 VHS Turnov - Informace o zveřejnění schválených dokumentů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.12.2019 06.01.2021 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů prodejů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
10.12.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.09.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy lesů - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.08.2019 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Semily - Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků, kteří se nacházejí na území Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
01.07.2019 30.06.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.05.2019 01.07.2020 Vodohospodářské sdružení Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů - Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2018, Závěrečný účet za rok 2018
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.04.2019 16.05.2021 Svazek obcí Jilemnicko - Závěrečný účet za rok 2018, Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.04.2019 22.12.2022 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.03.2019 23.03.2021 Jilemnicko - svazek obcí - návrh rozpočtu na rok 2019
Bc. Martina Šubrtová
05.03.2019 31.03.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.03.2019 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků, kteří se nacházejí na území obce
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.12.2018 31.12.2021 VHS Turnov - Zveřejnění schválených dokumentů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.10.2018 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků na území Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.04.2018 - Město Rokytnice nad Jizerou - Přehled schválených projektů za rok 2018 - Dotační program města
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.03.2018 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků na území Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
21.10.2017 - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. - 21. 10. 2017 - Výsledky hlasování v Rokytnici nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.09.2017 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků na území Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.05.2017 - Dotace města Rokytnice nad Jizerou - Přehled schválených projektů pro rok 2017
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.03.2017 - Krkonoše - svazek měst a obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.03.2017 - Dotační program města Rokytnice nad Jizerou - Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.03.2017 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků na území Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.09.2016 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků na území Rokytnice nad Jizerou
Oznámení Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.09.2016 - Město Rokytnice nad Jizerou - Přehled schválených projektů za II. pol. 2016 (městské granty)
Městské granty Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.03.2016 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků, kteří se nacházejí na území Rokytnice nad Jizerou
Nemovité věci Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.06.2015 - Stavební úřad Rokytnice nad Jizerou - Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Rokytnice nad Jizerou opatřením obecné povahy
Územní plán Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz