Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.09.2020 17.09.2020 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje- Vyrozumění o místě a termínu konání školení pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových volebních komisí
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.09.2020 10.09.2020 MÚ Rokytnice nad Jizerou - První zasedání okrskové volební komise - 9. září 2020 od 15:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.08.2020 17.09.2020 MÚ Jilemnice - odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.08.2020 17.09.2020 Krajský úřad LK, Odbor územního plánování a stavebního úřadu - Usnesení - oznámení zahájení přezkumného řízení ve věci Opatření obecné povahy č. 1 - územní opatření o stavební uzávěře pro celé území města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.08.2020 11.09.2020 MÚ Jilemnice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opravy a výměna poklopů - částečná uzavírka
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.08.2020 27.08.2020 Krajský soud v Hradci Králové - Výzva o návrhu na zrušení opatření obecné povahy - Opatření obecné povahy č. 1/2020 - územní opatření o stavební uzávěře, vydané Radou města Rokytnice nad Jizerou na zasedání dne 17. 6. 2020, usnesením č. 218/2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.08.2020 03.09.2020 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.08.2020 21.08.2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Oznámení o pronájmu majetku formou elektronické aukce pozemků v k.ú. Harrachov
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.08.2020 24.08.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.07.2020 14.08.2020 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.07.2020 10.08.2020 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.07.2020 31.08.2020 Zápis z jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou ze dne 2. července 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.07.2020 28.08.2020 Exekutorský úřad Písek - Dražební vyhláška dne 27. 8. 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.07.2020 29.07.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - záměr směny pozemků
Bc. Martina Šubrtová
02.07.2020 03.08.2020 Správa KRNAP - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.06.2020 16.07.2020 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Semily - Aukční vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.06.2020 14.08.2020 Krkonoše - svazek měst a obcí - Výpis z Usnesení jednání Valné hromady Svazku Krkonoše ze dne 26. června 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.06.2020 31.07.2020 Správa KRNAP - Opatření obecné povahy o omezení vstupu na vybraná místa KRNAP - oznámení o předložení návrhu k projednání a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.06.2020 13.07.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů pronájmů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.06.2020 27.07.2020 Okresní soud v Semilech - Usnesení - Jaroslav Doubek
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.06.2020 03.07.2020 Pozvánka s programem na jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou na čtvrtek 2. července 2020 od 16:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.06.2020 31.07.2020 Krajský úřad LK, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I/14
Kateřina Rotroeklová, DiS.
18.06.2020 08.07.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020 - územní opatření o stavební uzávěře
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.06.2020 30.06.2020 Krajský úřad LK, Odbor územního plánování a stavebního řádu - Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.06.2020 03.07.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.06.2020 03.07.2020 Stavební úřad Rokytnice nad Jizerou - Usnesení - opravuje zřejmé nesprávnosti
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.06.2020 08.07.2020 Zápis z jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou ze dne 27. května 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.06.2020 26.06.2020 Krkonoše - svazek měst a obcí - Návrh Závěrečného účtu za rok 2019
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.06.2020 26.06.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.06.2020 15.06.2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Aukční vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.05.2020 15.06.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pachtu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.05.2020 23.06.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr pronájmu části ppč. 1867 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.05.2020 08.06.2020 MInisterstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení klidového území Krkonošského národního parku KU01_KRNAP - Hřebeny západních Krkonoš
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.05.2020 28.05.2020 Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 27. 5. 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.05.2020 02.06.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.05.2020 28.05.2020 Město Rokytnice nad JIzerou - Návrh - závěrečný účet za rok 2019
Kateřina Rotroeklová, DiS.
11.05.2020 28.05.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr bezúplatného převodu formou daru
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.05.2020 17.05.2020 Krizová opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (4. května 2020)
Bc. Martina Šubrtová
04.05.2020 17.05.2020 Krizová opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (30. dubna 2020)
Bc. Martina Šubrtová
04.05.2020 17.05.2020 Krizová opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (1. května 2020)
Bc. Martina Šubrtová
04.05.2020 04.06.2020 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice - Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2019
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.04.2020 18.05.2020 Krajský úřad LK, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/14
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.04.2020 15.05.2020 VHS Turnov - Závěrečný účet za rok 2019 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.04.2020 15.05.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pachtu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
27.04.2020 28.05.2020 Finanční úřad pro Liberecký kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.04.2020 17.05.2020 Krizová opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (23. dubna 2020)
Bc. Martina Šubrtová
23.04.2020 25.05.2020 Správa KRNAP - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo ámitek
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.04.2020 11.05.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů pronájmů částí ppč. 1214/1 a 1333/6 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.04.2020 05.06.2020 Město Rokytnice nad Jizerou - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020 - územního opatření o stavební uzávěře
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.04.2020 17.05.2020 Krizová opatření přijatá v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem (9. dubna 2020)
Bc. Martina Šubrtová

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz