Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.11.2019 26.11.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru
Kateřina Rotroeklová, DiS.
25.10.2019 12.11.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Rozhodnutí - stavební povolení - Rekonstrukce mostu Komex, Rokytno, Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
22.10.2019 08.11.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.10.2019 12.11.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení - nabídka na pronájem ppč. 1333/6 a části ppč. 3262/2 v Horní Rokytnici za účelem provozování parkoviště pro osobní automobily v období od 1. 12. 2019 do 30. 4. 2020
Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.10.2019 23.10.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.10.2019 21.10.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.09.2019 18.10.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.09.2019 16.10.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebními odpady na území města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.09.2019 11.10.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.09.2019 09.10.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.09.2019 01.11.2019 VHS Turnov - Výzva na podání nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby - Rokytnice nad Jizerou - obnova ČOV
Kateřina Rotroeklová, DiS.
19.09.2019 07.10.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení - Rekonstrukce komunikace Vrcha - Stráž
Kateřina Rotroeklová, DiS.
13.09.2019 26.09.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Pozvánka na jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 25. 9. 2019 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.09.2019 26.09.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr směny
Kateřina Rotroeklová, DiS.
05.09.2019 23.09.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.09.2019 18.09.2019 Agentura ochrany přírody a krajiny - Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Kateřina Rotroeklová, DiS.
28.08.2019 27.09.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru převodu souboru movitých a nemovitých věcí (ČOV a páteřního kanalizačního řádu) formou daru do majetku VHS Turnov
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.08.2019 11.10.2019 Exekutorský úřad Praha 8 - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
Kateřina Rotroeklová, DiS.
20.08.2019 09.09.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Oznámení o zahájení stavebního řízení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
09.08.2019 28.08.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
31.07.2019 19.08.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.07.2019 12.08.2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I/14
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.07.2019 09.08.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.07.2019 31.07.2019 Městský úřad Jilemnice - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích
Bc. Martina Šubrtová
10.07.2019 29.07.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.07.2019 29.07.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměrů směn
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.07.2019 07.08.2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Semily - Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/04/2019 na pronájem majetku v k.ú. Harrachov
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.07.2019 23.07.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje užitkového automobilu Gazelle
Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.06.2019 20.06.2019 Pozvánka s programem na jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou - středa 19. června 2019 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
04.06.2019 24.06.2019 MÚ Jilemnice, Odbor dopravy - Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.06.2019 01.07.2019 Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.06.2019 08.06.2019 Správa KRNAP - Nabídka pronájmu nebytového prostoru v Rokytnici nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.06.2019 19.06.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Záměr bezúplatného převodu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
30.05.2019 20.06.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Návrh - Závěrečný účet za rok 2018, Návrh střednědobého výhledu na období 2020 - 2022
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.05.2019 14.06.2019 Oznámení záměru pronájmů
Kateřina Rotroeklová, DiS.
17.05.2019 26.06.2019 Krkonoše - svazek měst a obcí - Návrh Závěrečného účtu 2018, Zpráva o přezkumu hospodaření 2018
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.05.2019 01.06.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Řád veřejného pohřebiště města Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Rotroeklová, DiS.
14.05.2019 31.05.2019 MÚ Jilemnice - odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kateřina Rotroeklová, DiS.
07.05.2019 26.05.2019 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Oznámení a místě konání voleb do Evropského parlamentu 24. - 25. května 2019
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.05.2019 20.05.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru pronájmu
Kateřina Rotroeklová, DiS.
03.05.2019 20.05.2019 Krajský úřad LK, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I/14
Kateřina Rotroeklová, DiS.
02.05.2019 03.06.2019 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice - Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2018
Kateřina Rotroeklová, DiS.
29.04.2019 17.05.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Oznámení záměru prodeje
Kateřina Rotroeklová, DiS.
26.04.2019 28.05.2019 Finanční úřad pro Liberecký kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
Kateřina Rotroeklová, DiS.
24.04.2019 30.04.2019 MÚ Rokytnice nad Jizerou - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - v pondělí 29. dubna 2019 od 15:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Rokytnice nad Jizerou (Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019)
Kateřina Rotroeklová, DiS.
23.04.2019 15.05.2019 VHS Turnov - Zveřejnění dokumentů - Závěrečný účet za rok 2018 včetně komentáře, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Kateřina Rotroeklová, DiS.
16.04.2019 16.05.2019 Zdravotní ústav, Ústí nad Labem - Nabídky na rozbory pitné vody
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.04.2019 25.04.2019 Město Rokytnice nad Jizerou - Pozvánka na jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou ve středu 24. dubna 2019 v jídelně ZŠ
Kateřina Rotroeklová, DiS.
15.04.2019 01.07.2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Kateřina Rotroeklová, DiS.
08.04.2019 06.06.2019 Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška
Kateřina Rotroeklová, DiS.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz