Nahoru

Dotační program města

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou na rok 2018

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou

Příloha č. 1 - Žádost o dotaci

1. Finanční prostředky pro tuto výzvu

 • pro rok 2018 ještě nebyly stanoveny

2. Předmět podpory - volnočasové aktivity dětí a mládeže

 • kulturní a společenské akce
 • sportovní akce
 • vzdělávací programy
 • akce pro seniory
 • podpora činnosti zájmových sdružení a místních spolků s celoroční působností
 • volnočasové aktivity dětí a mládeže

3. Okruh způsobilých žadatelů, důvody podpory stanoveného účelu

 • Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, spolek, zájmový spolek, nadace, popř. jiné subjekty, které mají působnost na území města Rokytnice nad Jizerou, provozují kulturní, sportovní, zájmovou nebo jinou činnost odpovídající tématickému určení dotací na území města nebo jinak přispívají k rozvoji města Rokytnice nad Jizerou.

4. Omezení podpory

 • dotace nemůže být poskytnuta organizaci zřizované městem
 • žadatel nesmí být dlužníkem města Rokytnice nad Jizerou

5. Minimální spoluúčast žadatele

 • Minimálně 30% skutečně vynaložených nákladů

6. Požadovaný obsah žádosti

 • řádně vyplněný formulář žádosti o dotaci z rozpočtu města
 • kopie občanského průkazu u fyzické osoby nepodnikající
 • kopie výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku, případně kopie výpisu z jiné evidence, ve které je žadatel zapsán
 • plná moc v případě zastoupení žadatele na základě plné moci
 • je - li žadatel právnickou osobou, identifikace
 • osob zastupujících právnickou osobu a s uvedením právního důvodu zastoupení
 • osob s podílem v této právnické osobě
 • osob, v nichž má přímí podíl a o výši tohoto podílu

7. Datum ukončení příjmu žádostí

 • do 29. 3. 2018 do 17:00 hod.

8. Způsob, termín, místo podání žádosti

 • písemně na předepsaném formuláři - Žádost o dotaci (formulář lze vyzvednout na městském úřadě v kanceláři Městského informačního centra nebo na internetových stránkách www.mesto-rokytnice.cz)
 • poštou v zalepené obálce s označením „Granty" na adresu:

Město Rokytnice nad Jizerou

Horní Rokytnice 197

512 44 Rokytnice nad Jizerou

 • osobně na podatelnu nebo finanční úsek Městského úřadu, dále do Městského informačního centra (boční vchod budovy radnice)

9. Konzultace žádostí:

 • Jitka Hrušková
 • tel:  481 549 321, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

10. Kontrola formální a administrativní správnosti a úplnosti žádosti, evidence žádostí, kontrola účelovosti

 • Jitka Hrušková

11. Hodnotící orgán a návrh na přidělení podpory

 • Hodnotící komise jmenovaná radou města

12. Projednání a schválení návrhu

 • Rada města Rokytnice nad Jizerou

13. Oznámení o přidělení podpory

 • Do 14ti dnů od projednání radou města
 
 
Powered by Phoca Download

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311, 605 205 306
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Úřední hodiny

Pondělí
08 - 12, 13 - 17 hod.
Středa
08 - 12, 13 - 17 hod.

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz