Dispečink zimní údržby

  >  >  >    +420 602 603 735  <  <  <  

krnap banner ohnostroj 743x230

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou

Kritéria pro přijetí občana do DZU

Základní podmínky pro přijetí občana do DZU

 1. žadatel je občanem města nebo spádové obce (za občana města je v tomto případě považována osoba, která je zde hlášena k trvalému pobytu)
 2. žadatel je příjemcem starobního nebo plného invalidního důchodu
 3. žadatel předloží doporučení ošetřujícího lékaře
 4. žadatel ztratil soběstačnost v péči o vlastní osobu nebo domácnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a mimo pracovní dobu pečovatelské služby je schopen si zajistit základní sebeobslužnost sám nebo s pomocí rodinných příslušníků, sousedů případně jiné sociální služby
 5. žadatel žijící osaměle v bytě města je povinen, na základě vzniku nájemního vztahu v DZU, vrátit tento byt

Kritéria posuzování pro přidělení bytu v DZU

 1. naléhavost vyplývající z nezbytnosti poskytování pečovatelské služby žadateli
 2. naléhavost vyplývající ze sociální situace žadatele
 3. naléhavost vyplývající z doporučení lékaře

ad a)

Při posuzování tohoto kritéria bude hodnoceno využívání níže uvedených služeb žadatelem. Všechny hodnocené služby odpovídají vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytované hodnocené služby:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. dovoz nebo donáška jídla
 3. pomoc při přípravě jídla a pití
 4. běžný úklid a údržba domácnosti
 5. běžné nákupy a pochůzky

ad b)

Naléhavost vyplývající ze sociální situace bude posuzována při sociálním šetření, zaměřeném na následující body:

 • osamělost žadatele
 • rodinné zázemí žadatele
 • domácí násilí v rodině žadatele
 • vlastnictví průkazu osoby se zdravotním postižením
 • dostupnost bytu
 • povaha vlastnictví bytu

ad c)

K těmto kritériím se vyjadřuje praktický nebo odborný lékař žadatele. V doporučení lékaře musí být zdůvodněna naléhavost přijetí žadatele do DZU. Kontraindikací pro přijetí žadatele je:

 • bacilonosičství
 • zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • nestabilizované psychiatrické onemocnění nebo závislost na návykových látkách (chování žadatele by ohrožovalo bezpečnost dalších obyvatel DZU)
 • asociální jednání (chování žadatele by ohrožovalo bezpečnost dalších obyvatel)

Žádost vyhodnocuje Rada města podle schválených kritérií, ve sporných případech ve spolupráci s vedoucí terénní pečovatelské služby, mandantářem pro poskytování PS v obci.

Tato kritéria byla schválena Radou města Rokytnice nad Jizerou dne 20. 2. 2012 usnesením č. 50.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311, 605 205 306
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
08 - 12,   13 - 17 hod.
Úterý
08 - 12,   13 - 14:30 hod.
Středa
08 - 12,   13 - 17 hod.
Čtvrtek
08 - 12,   13 - 14:30 hod.
Pátek
08 - 12,   13 - 14:30 hod.

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz