Sběr bioodpadů a kompostování v roce 2016

V roce 2013 došlo k výstavbě kompostárny v Rokytnici nad Jizerou, na Sachrově hřebenu u křižovatky Na Vrších. Zároveň byly v obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery, kam občané mohou odkládat bioodpady (zejm. rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad). Za tímto účelem byla přijata Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o sběru a shromažďování rostlinných zbytků.

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města lze v roce 2016 odkládat:

do velkoobjemových kontejnerů přistavených v jednotlivých částech města nepřetržitě, 24 hodin denně:

 • odstavná plocha nad Sběrným dvorem v Dolní Rokytnici (naproti bývalému Solidu)
 • u městského hřbitova v Dolní Rokytnici (lokalita nad hřbitovem)
 • na sídlišti Horní kout (odstavná plocha v horní části sídliště)
 • v Horní Rokytnici u odbočky k restauraci U Vocta (u bývalé sběrny papíru)
 • u fotbalového hřiště TJ Spartak na ppč. 1280/2 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou

Pokračovat ve čtení

Upomínky a pár slov o nich

Upomínka z knihovny je tradičním knihovnickým nástrojem a často je to jediný způsob, jak u některých čtenářů dosáhnout vrácení vypůjčené knihy. Takových jedinců je, naštěstí, menšina. Upomínky se donedávna posílaly pouze poštou a jejich psaní je určitě jedna z nejméně oblíbených prací všech knihovnic.
Několik let už existuje také možnost elektronické upomínky, což je ten nejdiskrétnější způsob, jak upozornit na vrácení vypůjčené knihy. A o to jediné mi jde, když do počítače zadám: upomínky - poslat – a ony jsou doručeny všem, kteří u nás v databázi mají zadané e-mailové adresy a kteří mají půjčené knihy déle než je nastavená základní lhůta. Knihovna ušetří za poštovné, nikdo, kromě adresáta se o tom nedoví a kniha, která třeba leží dávno přečtená doma, může být půjčena někomu dalšímu.
Pokud i Vám přijde upomínka – vězte, že to nikdy nejste jen Vy, komu přišla.
Nemusíte se omlouvat, stydět, zlobit ani být dotčení – stačí jen vrátit knihy do knihovny - a půjčit si další, máte-li zájem.
Můžete si také u vypůjčené a nedočtené knihy prodloužit výpůjčku na svém kontě čtenáře (přes on-line katalog) a můžete telefonicky, osobně nebo e-mailem požádat o čas na dočtení rozečtené knihy. Většinou to možné je. Důraz na dodržování lhůty bývá u knižních novinek, doporučené školní četby a u knih, na které čekají další čtenáři. Ten, kdo byl někdy v pozici čekajícího na potřebnou knihu, snad více než kdo jiný, pochopí a přispěchá knihy vrátit.

Základní lhůta pro půjčení knih z knihovny je jeden měsíc (31 dnů). Těsně před jejím uplynutím můžete být upozornění tzv.Předupomínkou. Za elektronické upomínky děti neplatí nic, dospělí až od 2. upomínky, tedy po překročení lhůty o další měsíc, a to 10,-Kč.
Upomínky písemné jsou zpoplatněné vždy a jsou vyšší o částku za poštovné.
Další podrobné informace jsou k nahlédnutí v Knihovním řádu.

Upozornění pro provozovatele kotlů na tuhá paliva

S účinností od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Podle tohoto zákona (§ 17 písm. h) je provozovatel stacionárního zdroje povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepleném příkonu od 10 do 300 kW včetně který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Jilemnice) doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

První kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.

Pokračovat ve čtení

Další články...

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311, 605 205 306
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Úřední hodiny

Pondělí
08 - 12, 13 - 17 hod.
Středa
08 - 12, 13 - 17 hod.

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz