Dispečink zimní údržby

  >  >  >    +420 602 603 735  <  <  <  

Oprava božích muk v Rokytně

liberecky kraj

Oprava božích muk spočívala v opravě a vyrovnání základového stupně, v kompletním očištění od mechů a nečistot, ve spárování mezi jednotlivými díly podstavce, v doplnění chybějícího kříže s plastikou těla Kristova, v protikorozní úpravě zinkováním nového kříže a ostatních kovových částí, ve zlacení těla Kristova, konzervace podstavce a osazení obnovení obnoveným křížem a plastikou.

Na opravu božích muk v Rokytně poskytl Dotační fond Libereckého kraje v rámci oblasti podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, v rámci programu č. 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny dotaci ve výši 26 975,25 Kč, což činí 46,83 % z celkových nákladů na opravu božích muk. Celkové náklady na tuto opravu činí 57 500,- Kč

Mimořádný dotační úspěch VHS Turnov – evropské peníze prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, 42. + 43.výzva

Vodohospodářské sdruženi Turnov je opět velmi úspěšné při získávání evropských dotací. Z Operačního programu Životní prostředí získalo příslib čtyř dotací v celkové výši 82 mil. Kč. Za ně bychom měli v letech 2018 a 2019 intenzifikovat úpravnu pitné vody v Turnově – Nudvojovicích, odstranit zbytky manganu z vodovodní sítě Turnovska, postavit vodovod do osady Vilémov v Rokytnici nad Jizerou a novou kanalizaci v osadě Dolní Štěpanice na Benecku.

Pokračovat ve čtení

Oprava komunikace Horní Ves – Sachrův hřeben

liberecky kraj

Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo projekt s názvem: „Oprava komunikace Horní Ves – Sachrův hřeben“. Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci oblasti podpory Doprava, v rámci programu č. 6. 1 – Rozvoj cyklistické dopravy.

Jednalo se o opravu komunikace, která spojuje hlavní rokytnické údolí s místní částí Františkov přes rozcestí turistických tras na Sachrově hřebeni. Na tomto rozcestí se setkávají dvě značené turistické trasy, dvě naučné stezky a nadregionální cyklotrasa č. 22 se zde setkává s cyklotrasou č. 4174. Cílem projektu bylo opravit úsek o délce 580 m této komunikace metodou vysprávky výtluků a obnovu vozovkového krytu z asfaltového betonu. Současně s opravou komunikace byla provedena údržba souvisejících příkopů a krajnic.

Liberecké kraj podpořil tento projekt účelovou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 943 285,347 Kč, což činí 49, 3 % z celkových nákladů projektu. Celkové náklady projektu odpovídají 1 913 357,67 Kč.

2. místo v soutěži Zlatá popelnice 2016

V pátek 9. června 2017 se v Liberci na Ještědu konalo slavnostní vyhlášení výsledků v třídění odpadů měst a obcí v Libereckém kraji. Město Rokytnice nad Jizerou se umístilo na krásném 2. místě v kategorii měst do 3.500 obyvatel a obdrželo odměnu ve výši 20.000,- Kč.

Pozvánka na školení MAS Přijďte pobejt!

Pozvánka pro žadatele a příjemce v rámci výzev MAS Přijďte pobejt!

Výzva PRV je určena pro žadatele z řad zemědělců, podnikatelů a vlastníků lesů ( včetně obcí)  a vyhlašované fiche se týkají investic do zemědělství , zpracování a uvádění na trh zem. produktů ,  investic do nezemědělských činností a investic do lesnických technologií včetně zpracování lesnických produktů.

Pokračovat ve čtení

Další články...

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311, 605 205 306
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Úřední hodiny

Pondělí
08 - 12, 13 - 17 hod.
Středa
08 - 12, 13 - 17 hod.

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz