Upomínky a pár slov o nich

Upomínka z knihovny je tradičním knihovnickým nástrojem a často je to jediný způsob, jak u některých čtenářů dosáhnout vrácení vypůjčené knihy. Takových jedinců je, naštěstí, menšina. Upomínky se donedávna posílaly pouze poštou a jejich psaní je určitě jedna z nejméně oblíbených prací všech knihovnic.
Několik let už existuje také možnost elektronické upomínky, což je ten nejdiskrétnější způsob, jak upozornit na vrácení vypůjčené knihy. A o to jediné mi jde, když do počítače zadám: upomínky - poslat – a ony jsou doručeny všem, kteří u nás v databázi mají zadané e-mailové adresy a kteří mají půjčené knihy déle než je nastavená základní lhůta. Knihovna ušetří za poštovné, nikdo, kromě adresáta se o tom nedoví a kniha, která třeba leží dávno přečtená doma, může být půjčena někomu dalšímu.
Pokud i Vám přijde upomínka – vězte, že to nikdy nejste jen Vy, komu přišla.
Nemusíte se omlouvat, stydět, zlobit ani být dotčení – stačí jen vrátit knihy do knihovny - a půjčit si další, máte-li zájem.
Můžete si také u vypůjčené a nedočtené knihy prodloužit výpůjčku na svém kontě čtenáře (přes on-line katalog) a můžete telefonicky, osobně nebo e-mailem požádat o čas na dočtení rozečtené knihy. Většinou to možné je. Důraz na dodržování lhůty bývá u knižních novinek, doporučené školní četby a u knih, na které čekají další čtenáři. Ten, kdo byl někdy v pozici čekajícího na potřebnou knihu, snad více než kdo jiný, pochopí a přispěchá knihy vrátit.

Základní lhůta pro půjčení knih z knihovny je jeden měsíc (31 dnů). Těsně před jejím uplynutím můžete být upozornění tzv.Předupomínkou. Za elektronické upomínky děti neplatí nic, dospělí až od 2. upomínky, tedy po překročení lhůty o další měsíc, a to 10,-Kč.
Upomínky písemné jsou zpoplatněné vždy a jsou vyšší o částku za poštovné.
Další podrobné informace jsou k nahlédnutí v Knihovním řádu.

Upozornění pro provozovatele kotlů na tuhá paliva

S účinností od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Podle tohoto zákona (§ 17 písm. h) je provozovatel stacionárního zdroje povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepleném příkonu od 10 do 300 kW včetně který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Jilemnice) doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

První kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.

Pokračovat ve čtení

Snížení energetické náročnosti objektu: Dům dětí a mládeže Pod střechou

Město Rokytnice nad Jizerou v letech 2014 a 2015 realizovalo projekt s dotací fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu: Dům dětí a mládeže Pod střechou“. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti objektu. Na objektu byla instalována kvalitní okna s trojskly, zatepleno obvodové zdivo a strop objektu. Z celkových nákladů akce ve výši cca 1,95 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF uhrazena částka ve výši 1,24 mil. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 73 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 209 GJ tepla, což odpovídá úspoře 11 tun CO2 ročně.

Parkování na centrálních parkovištích P1 - P4 na příjezdu ke skiareálu v Rokytnici nad Jizerou

Cena parkování

ParkovištěCena
P4 7:00 - 19:00 ZDARMA (19:00 - 7:00 100 Kč/vozidlo)
P3 7:00 - 19:00 ZDARMA (19:00 - 7:00 100 Kč/vozidlo)
P2 7:00 - 22:00 ZDARMA (22:00 - 7:00 100 Kč/vozidlo)
P1 Nonstop, vícedenní, placené 1/2 hodina: zdarma, každá další hodina 30 Kč, max. 150 Kč 1 den: 150 Kč

Sezónní parkovací karta pro parkovště P4, P3 a P2 (25. 12. 2015 - 30. 4. 2016) 2.500 Kč/vozidlo
Vydávání parkovacích karet:
• 23. 12. 2015 od 9:00 do 15:00 hodin v sídle Spartak Rokytnice, a.s. (v budově kanceláří) Ing. Jan Petruška, tel.: 730 512 709
od 25. 12. 2015 od 9:00 do 15:30 hodin na pokladně lyžařského střediska Horní Domky
Každý žadatel je povinnen uvést telefonní číslo, pomocí kterého bude ovládat závorový systém parkoviště. Na autorizaci telefonního čísla si Spartak Rokytnice, a.s. vyhrazuje 24 hodin.

Platby místních poplatků v hotovosti bude možné hradit až od února 2016

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou bude od 1. 1. 2016 přecházet na nový software v oblasti ekonomických modulů (účetnictví, rozpočetnictví, pokladny, poplatky, došlé a odeslané faktury atd.). Kvůli ukončení předchozího účetního období, nastavení nových období, číselníků, kartoték a ostatních stavů nebude na počátku roku 2016 možné přijímat platby místních poplatků v hotovosti, a to za odpad, za psy, za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. 

Prosíme proto všechny poplatníky o pochopení této situace s tím, že výše uvedené místní poplatky bude možné v hotovosti hradit až od února 2016 (úsek místních poplatků, informační centrum a finanční úsek).

Platby místních poplatků za odpad bude možné v průběhu ledna 2016 v případě zájmu hradit bezhotovostně, zájemci se mohou osobně informovat v úřední dny na městském úřadě (finanční úsek, úsek místních poplatků), telefonicky (481549322) nebo e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) na podrobnosti, kdy jim bude sděleno číslo účtu a příslušný variabilní symbol.

Zimní údržba místních komunikací v zimní sezóně 2015/2016

Pro následující zimní sezóny (2015-2019) bude v Rokytnici nad Jizerou zajišťovat zimní údržbu společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Režim zimní údržby bude stejný jako v minulých letech a bude se řídit Plánem zimní údržby schváleným Radou města dne 9. září 2015.

Důležité telefonní kontakty:

Dispečink zimní údržby (AVE CZ) – Luděk Hartych: 602 603 735; (v pracovních dnech v době od 7 – 15 hodin je možné využít pevnou linku 481 529 282)

Správce místních komunikací (město RnJ) – Bronislav Patočka: 739 246 866; (v pracovních dnech v době od 7 – 15 hodin je možné využít pevnou linku 481 549 324)

Další články...

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311, 605 205 306
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Úřední hodiny

Pondělí
08 - 12, 13 - 17 hod.
Středa
08 - 12, 13 - 17 hod.

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz